Статистика тржишта осигурања је раздвојена у документе који садрже податке за период до 31. децембра 2014. године и податке за период од 1. јануара 2015. године до краја извјештајног периода.


Статистика тржишта осигурања од 01.01.2015 године


Статистика тржишта осигурања до 31.12.2014 године