Образац

 • ЗП-1

  Захтјев физичког лица за издавање овлашћења за заступањe у осигурању и упис у Регистaр заступника у осигурању – физичка лица

  Прочитај више: ЗП-1
 • ЗП-2

  Захтјев физичког лица за издавање овлашћења за посредовање у осигурању и упис у Регистaр брокера у осигурању – физичка лица

  Прочитај више: ЗП-2
 • ЗП-3

  Захтјев друштва за заступање за издавање дозволе за обављање дјелатности заступања у осигурању и упис у Регистар друштава за заступање у осигурању

  Прочитај више: ЗП-3
 • ЗП-4

  Захтјев банке / микрокредитног друштва / „Пошта Српске“ за издавање дозволе за обављање дјелатности заступања у осигурању и упис у Регистар друштава за заступање у осигурању

  Прочитај више: ЗП-4
 • ЗП-5

  Захтјев предузетника за заступање у осигурању за издавање дозволе за обављање дјелатности заступања у осигурању и упис у Регистар заступника у осигурању – физичка лица, предузетници

  Прочитај више: ЗП-5
 • ЗП-6

  Захтјев брокерског друштва у осигурању за издавање дозволе за обављање дјелатности посредовања у осигурању и упис у Регистар брокерских друштава у осигурању

  Прочитај више: ЗП-6
 • ЗП-7

  Захтјев друштва за заступање / брокерског друштва у осигурању из ФБиХ за упис у Регистар друштава за заступање / брокерских друштава у осигурању – подрегистар друштава за заступање / брокерских друштава из ФБиХ

  Прочитај више: ЗП-7
 • ЗП-8

  Захтјев физичког лица из ФБиХ овлашћеног заступника, односно посредника у осигурању за упис / остајање на снази уписа у Регистaр заступника у осигурању – физичких лица- подрегистар заступника-физичких лица из ФБиХ / посредника у осигурању – физичких лица- подрегистар посредника у осигурању-физичких лица из ФБиХ

  Прочитај више: ЗП-8

Најновије