Остали закони

На овој страници можете преузети тренутно актуелне прописе који се тичу рада друштава за осигурање.

  1. Закон о комитету за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске (Сл. гласник Републике Српске бр. 49/09)
  2. Закон о заштити потрошача у Републици Српској (Сл. гласник БиХ, број 6/12)
  3. Закон о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности (Сл. гласник БиХ, број 13/24)