Корисни линкови

Институције Републике Српске

Народна скупштина Републике Српске
www.narodnaskupstinars.net

Влада Републике Српске
www.vladars.net

Агенција за банкарство Републике Српске
www.abrs.ba

Комисија за хартије од вриједности Републике Српске
www.sec.rs.ba

Заштитни фонд Републике Српске
www.zfrs.mapabih.com

Централни регистар хартија од вриједности
www.crhovrs.org

Бањалучка берза
www.blberza.com

Агенција за безбједност саобраћаја
www.absrs.org

Институције ФБиХ и БиХ

Агенција за надзор осигурања Федерације Босне и Херцеговине
www.nados.ba

Агенција за осигурање у БиХ
www.azobih.gov.ba

Биро зелене карте у БиХ
www.bzkbih.ba

Институција Омбудсмана за заштиту потрошача у БиХ
www.ozp.gov.ba

Струковна удружења

Удружење друштава за осигурање Републике Српске
www.komorars.ba

Удружење актуара Републике Српске
www.uars.rs.ba

Удружење посредника у осигурању Републике Српске
www.upors.org

Центар за унапређење тржишта осигурања и финансијских услуга
www.cofusbl.org

Удружење за право осигурања Србије
www.srbija-aida.org

Европска ревија за право осигурања
www.erevija.org

Међународне институције

International Association of Insurance Supervisors
www.iaisweb.org

European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)
www.eiopa.europa.eu

International Actuarial Association (IAA)
www.actuaries.org

Insurance Europe
www.insuranceeurope.eu