О Агенцији

Агенција за осигурање Републике Српске основана је Законом о друштвима за осигурање 2006. године, као самостална и непрофитна институција Републике Српске са својством правног лица и сједиштем у Бањој Луци, која за свој рад одговара Народној Скупштини Републике Српске.

Агенција за осигурање Републике Српске има регулаторну и надзорну функцију у циљу заштите лица која имају право на осигуравајуће покриће и накнаду из осигурања као и добробит индустрије осигурања.