Извјештаји о раду

На овој страници можете преузети податке у виду извјештаја и статистике у сектору осигурања Републике Српске.

Извјештај о раду за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. годинеНово

4. јун 2024. • Годишњи, Извјештаји о раду, Полугодишњи • 642,48 KB

Извјештај о раду за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. годинеНово

4. септембар 2023. • Годишњи, Извјештаји о раду, Полугодишњи • 1.016,30 KB

Извјештај о раду за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

4. јануар 2023. • Годишњи, Извјештаји о раду • 648,95 KB

Извјештај о раду за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године

4. август 2022. • Извјештаји о раду, Полугодишњи • 673,74 KB

Извјештај о раду за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

12. јул 2022. • Годишњи, Извјештаји о раду • 623,82 KB

Извјештај о раду за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године

30. јун 2021. • Извјештаји о раду, Полугодишњи • 678,62 KB

Извјештај о раду за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

31. децембар 2020. • Годишњи, Извјештаји о раду • 617,15 KB

Извјештај о раду за период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године

30. јун 2020. • Извјештаји о раду, Полугодишњи • 685,86 KB

Извјештај о раду за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

31. децембар 2019. • Годишњи, Извјештаји о раду • 611,43 KB

Извјештај о раду за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године

30. јун 2019. • Извјештаји о раду, Полугодишњи • 716,65 KB