Подаци из финансијских извјештаја

2023. годинаНово

9. април 2024. • Подаци о финансијским извјештајима • 31,57 KB

2022. година

8. март 2023. • Подаци о финансијским извјештајима, Статистика тржишта • 30,16 KB

2021. година

8. септембар 2021. • Подаци о финансијским извјештајима, Статистика тржишта • 28,87 KB

2020. година

8. септембар 2020. • Подаци о финансијским извјештајима, Статистика тржишта • 29,38 KB

2019. година

8. септембар 2019. • Подаци о финансијским извјештајима, Статистика тржишта • 29,64 KB

2018. година

8. септембар 2018. • Подаци о финансијским извјештајима, Статистика тржишта • 29,90 KB

2017. година

8. септембар 2017. • Подаци о финансијским извјештајима, Статистика тржишта • 28,79 KB

2016. година

8. септембар 2016. • Подаци о финансијским извјештајима, Статистика тржишта • 28,46 KB

2015. година

8. септембар 2015. • Подаци о финансијским извјештајима, Статистика тржишта • 28,03 KB