Podaci iz finansijskih izvještaja

2023. godinaNovo

9. Aprila 2024. • Podaci o finansijskim izvještajima • 31,57 KB

2022. godina

8. Marta 2023. • Podaci o finansijskim izvještajima, Statistika tržišta • 30,16 KB

2021. godina

8. Septembra 2021. • Podaci o finansijskim izvještajima, Statistika tržišta • 28,87 KB

2020. godina

8. Septembra 2020. • Podaci o finansijskim izvještajima, Statistika tržišta • 29,38 KB

2019. godina

8. Septembra 2019. • Podaci o finansijskim izvještajima, Statistika tržišta • 29,64 KB

2018. godina

8. Septembra 2018. • Podaci o finansijskim izvještajima, Statistika tržišta • 29,90 KB

2017. godina

8. Septembra 2017. • Podaci o finansijskim izvještajima, Statistika tržišta • 28,79 KB

2016. godina

8. Septembra 2016. • Podaci o finansijskim izvještajima, Statistika tržišta • 28,46 KB

2015. godina

8. Septembra 2015. • Podaci o finansijskim izvještajima, Statistika tržišta • 28,03 KB