Tarife

Na ovoj stranici možete preuzeti trenutno aktuelne propise koji se tiču rada društava za osiguranje i posrednika u osiguranju.

  1. Odluka o utvrđivanju stope i plaćanju naknade za nadzor nad poslovanjem Agenciji za osiguranje Republike Srpske za 2024. godinu NOVO
    (Sl. glasnik RS br. 3/24 od 12.01.2024. godine)
  2. Odluka o tarifama i naknadama Agencije za osiguranje Republike Srpske
    (Sl. glasnik RS br. 56/10)
  3. Odluka o naknadi za finansiranje rada Ombudsmana u osiguranju
    (Sl. glasnik RS br. 15/12)