Pravni okvir

Pravilnik o Ombudsmanu u osiguranju u Republici Srpskoj

Sl. glasnik RS br. 02/19 od 15.01.2019. godine

17. Juna 2022. • Ombudsman, Pravni okvir • 246,47 KB

➔ Obrazac prigovora Ombudsmanu u osiguranju

17. Juna 2022. • Ombudsman, Pravni okvir • 24,47 KB

Kodeks poslovne etike društava za osiguranje u Republici Srpskoj

17. Juna 2022. • Ombudsman, Pravni okvir • 135,70 KB