Izvještaji o stanju u sektoru osiguranja

Izvještaj o stanju u sektoru osiguranja Republike Srpske za period od 01.01.2023 do 31.12.2023. godineNovo

4. Juna 2024. • Godišnji, Izvještaj o stanju u sektoru osiguranja RS • 1,07 MB

Izvještaj o stanju u sektoru osiguranja Republike Srpske za period od 01.01.2023 do 30.06.2023. godineNovo

6. Septembra 2023. • Izvještaj o stanju u sektoru osiguranja RS, Polugodišnji • 2,86 MB

Izvještaj o stanju u sektoru osiguranja Republike Srpske za period od 01.01.2022 do 31.12.2022. godineNovo

6. Septembra 2023. • Godišnji, Izvještaj o stanju u sektoru osiguranja RS • 2,11 MB

Izvještaj o stanju u sektoru osiguranja Republike Srpske za period od 01.01.2022 do 30.06.2022. godine

4. Septembra 2022. • Izvještaj o stanju u sektoru osiguranja RS, Polugodišnji • 1,72 MB

Izvještaj o stanju u sektoru osiguranja Republike Srpske za period od 01.01.2021 do 31.12.2021. godine

31. Decembra 2021. • Godišnji, Izvještaj o stanju u sektoru osiguranja RS • 2,00 MB

Izvještaj o stanju u sektoru osiguranja Republike Srpske za period od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine

30. Juna 2021. • Izvještaj o stanju u sektoru osiguranja RS, Polugodišnji • 1,67 MB

Izvještaj o stanju u sektoru osiguranja Republike Srpske za period od 01.01.2020 do 31.12.2020. godine

31. Decembra 2020. • Godišnji, Izvještaj o stanju u sektoru osiguranja RS • 1,89 MB

Izvještaj o stanju u sektoru osiguranja Republike Srpske za period od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine

30. Juna 2020. • Izvještaj o stanju u sektoru osiguranja RS, Polugodišnji • 1,64 MB

Izvještaj o stanju u sektoru osiguranja Republike Srpske za period od 01.01.2019 do 31.12.2019. godine

31. Decembra 2019. • Godišnji, Izvještaj o stanju u sektoru osiguranja RS • 1,98 MB

Izvještaj o stanju u sektoru osiguranja Republike Srpske za period od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine

30. Juna 2019. • Izvještaj o stanju u sektoru osiguranja RS, Polugodišnji • 1,57 MB