Pravilnici

Na ovoj stranici možete preuzeti trenutno aktuelne propise koji se tiču rada dobrovoljnih penzijskih fondova.

 1. Pravilnik o uslovima i načinu programiranih isplata akumuliranih sredstava u dobrovoljnom penzijskom fondu (Sl. glasnik RS br. 117/20 od 27.11.2020. godine)
 2. Pravilnik o reviziji izvještaja društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom i dobrovoljnog penzijskog fonda (Sl. glasnik RS br. 120/18 od 27.12.2018 godine)
 3. Pravilnik o sadržaju i načinu dostavljanja izvještaja koje društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i dobrovoljni penzijski fond dostavljaju Agenciji za osiguranje Republike Srpske (Sl. glasnik RS br. 43/18 od 22.05.2018 godine)
 4. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i dobrovoljnih penzijskih fondova (Sl. glasnik RS br. 23/18 od 16.03.2018. godine)
 5. Pravilnik o utvrđivanju vrijednosti imovine, obračunu neto vrijednosti imovine i utvrđivanju vrijednosti obračunske jedinice dobrovoljnog penzijskog fonda (Sl. glasnik RS br. 113/17 od 21.12.2017. godine)
 6. Pravilnik o sadržaju i standardizovanom obliku zahtjeva za izdavanje dozvole za rad društvu za upravljanje dobrovoljnim penizijskim fondom i dozvole za organizovanje i upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom (Sl. glasnik RS br. 76/09 od 21.08.2009. godine)
 7. Obrasci za elektronsko popunjavanje zahtjeva za izdavanje dozvole za rad društvu za upravljanje dobrovoljnim penizijskim fondom i dozvole za organizovanje i upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom
 8. Pravilnik o minimalnim uslovima organizacione, kadrovske i tehničke osposobljenosti društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima (Sl. glasnik RS br. 76/09 od 21.08.2009. godine)
 9. Pravilnik o načinu otvaranja individualnih računa, vođenja registra individualnih računa, prenosa sredstava i davanju izvoda sa individualnog računa člana dobrovoljnog penzijskog fonda (Sl. glasnik RS br. 76/09 od 21.08.2009. godine)
 10. Pravilnik o oglašavanju i marketingu dobrovoljnih penzijskih fondova (Sl. glasnik RS br. 76/09 od 21.08.2009. godine)
 11. Pravilnik o sadržaju prospekta i skraćenog prospekta dobrovoljnih penzijskih fondovaZakoni o dobrovoljnim penzijskim fondovima (Sl. glasnik RS br. 76/09 od 21.08.2009. godine)