Pravilnici

Na ovoj stranici možеtе prеuzеti trеnutno aktuеlnе propisе koji sе tiču rada društava za osiguranjе i posrеdnika u osiguranju.

Zakon o društvima za osiguranje

 1. Pravilnik o dodatnom nadzoru nad grupacijama osiguravača (Sl. glasnik RS br. 55/24 od 20.06.2024. godine) – NOVO
 2. Pravilnik o obliku i sadržaju nadzornih i statističkih izvještaja društava za osiguranje i reosiguranje (Sl. glasnik RS br. 3/24 od 12.01.2024. godine) – NOVO
 3. Pravilnik o pravilima osnivanja i poslovanja filijala društava za osiguranje u međuentitetskom poslovanju (Sl. glasnik RS br. 77/19 od 19.09.2019. godine)
 4. Pravilnik o sadržaju, načinu i rokovima za dostavljanje izvještaja, obavještenja i drugih podataka društava za osiguranje (Sl. glasnik RS br. 91/14 od 15.10.2014. godine)
 5. Pravilnik o postupku sticanja kvalifikovanog udjela u društvu za osiguranje
  (Sl. glasnik RS br. 89/19 od 28.10.2019. godine)
 6. Pravilnik o internoj reviziji u društvu za osiguranje
  (Sl. glasnik RS br. 77/19 od 19.09.2019. godine)
 7. Pravilnik o stavljanju van snage Pravilnika o sistemu upravljanja u društvu za osiguranje
  (Sl. glasnik RS br. 50/16 od 21.06.2016. godine)
 8. Pravilnik o postupanju društava za osiguranje u vezi sa pritužbama
  (Sl. glasnik RS br. 10/15 od 12.02.2015. godine)
 9. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra društava za osigurnje i filijala društava za osiguranje kod Agencije za osiguranje Republike Srpske (Sl. glasnik RS br. 65/13, od 01.08.2013. godine)
 10. Pravilnik o elementima i kontroli margine solventnosti društava za osiguranje (Sl. glasnik RS br. 103/12 od 06.11.2012. godine)
 11. Pravilnik o načinu obračuna kapitala i adekvatnosti kapitala društava za osiguranje (Sl. glasnik RS br. 89/19 od 28.10.2019. godine)
 12. Pravilnik o licima na značajnom položaju u društvu za osiguranje (Sl. glasnik RS br. 61/16 od 22.07.2016. godine)
 13. Pravilnik o sprovođenju zakona o zaštiti ličnih podataka (Sl. glasnik RS br. 66/10 od 12.07.2010. godine)
 14. Pravilnik o načinu utvrđivanja i praćenja likvidnosti društava za osiguranje i reosiguranje (Sl. glasnik RS br. 38/15 od 18.05.2015. godine)
 15. Pravilnik o načinu procjenjivanja bilansnih i vanbilansnih pozicija društva za osiguranje (Sl. glasnik RS br. 10/09 od 17.02.2009. godine)
 16. Pravilnik o ulaganju sredstava društava za osiguranje (Sl. glasnik RS br. 117/20 od 27.11.2020. godine)
 17. Pravilnik o sadržaju izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih i drugih izvještaja društava za osiguranje (Sl. glasnik RS br. 7/08 od 01.02.2008. godine)
 18. Pravilnik o nadzoru nad učesnicima na tržištu osiguranja (Sl. glasnik RS br. 77/19 od 19.09.2019. godine)
 19. Pravilnik o načinu upisa i vođenju registra ovlašćenih aktuara kod Agencije za osiguranje Republike Srpske (Sl. glasnik RS br. 57/06 od 16.06.2006. godine)
 20. Pravilnik o uslovima za sticanje i povlačenje zvanja ovlašćenog aktuara (Sl. glasnik RS br. 57/06 od 16.06.2006. godine)
 21. Pravilnik o životnom osiguranju vezanom za ulaganja (Sl. glasnik RS br. 116/06 od 30.11.2006. godine)
 22. Pravilnik o tehničkim rezervama (Sl. glasnik RS br. 116/06 od 30.11.2006. godine)

Zakon o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju

 1. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registara zastupnika i posrednika u osiguranju i reosiguranju (Sl. glasnik RS br. 21/19 od 14.03.2019. godine)
 2. Pravilnik o međusobnim odnosima zastupnika u osiguranju i društava za osiguranje i ograničenju provizije zastupnika u osiguranju (Sl. glasnik RS br. 21/19 od 14.03.2019. godine)
 3. Pravilnik o stručnom ispitu za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju i poslova zastupanja dobrovoljnih penzijskih fondova (Sl. glasnik RS br. 23/18 od 16.03.2018. godine)
 4. Pravilnik o postupku izdavanja ovlašćenja i dozvola za zastupanje i posredovanje u osiguranju i upisu u registre Agencije za osiguranje Republike Srpske (Sl. glasnik RS br. 23/18 od 16.03.2018. godine)
 5. Pravilnik o dostavljanju izvještaja, obavještenja i drugih podataka zastupnika u osiguranju i posrednika u osiguranju i reosiguranju (Sl. glasnik RS br. 113/17 od 21.12.2017. godine)