Odluke

Na ovoj stranici možеtе prеuzеti trеnutno aktuеlnе propisе koji sе tiču rada društava za osiguranjе i posrеdnika u osiguranju.

Zakon o društvima za osiguranje

 1. Odluka o vrstama osiguranja NOVO
  (Sl. glasnik RS br. 3/24 od 12.01.2024. godine)
 2. Odluka o elektronskom dostavljanju nadzornih i statističkih izvještaja učesnika na tržištu osiguranja NOVO
  (Sl. glasnik RS br. 3/24 od 12.01.2024. godine)
 3. Odluka o načinu korišćenja određenih oblika aktive za pokriće tehničkih rezervi društava za osiguranje
  (Sl. glasnik RS br. 87/15 od 22.10.2015. godine)
 4. Odluka o sadržaju i obliku službene legitimacije Agencije za osiguranje Republike Srpske
  (Sl. glasnik RS br. 97/15 od 26.11.2015. godine)
 5. Odluka o uslovima pod kojima društvo za osiguranje može da zaključi ugovor o reosiguranju sa društvom za reosiguranje koje nema dozvolu za rad u BiH
  (Sl. glasnik RS br. 32/08 od 08.04.2008. godine)
 6. Odluka o osiguranju troškova pravne zaštite i osiguranju pomoći
  (Sl. glasnik RS br. 15/07 od 07.03.2007. godine)
 7. Odluku o uslovima osiguranja kod inostranog osiguravača
  (Sl. glasnik RS br. 15/07 od 07.03.2007. godine)
 8. Odluka o sadržaju mišljenja ovlašćenog aktuara
  (Sl. glasnik RS br. 15/07 od 07.03.2007. godine)
 9. Odluka o utvrđivanju liste stručnih lica koja su ovlašćena da sprovode kontrolu u osiguravajućim društvima
  (Sl. glasnik RS br. 70/06 od 24.07.2006. godine)
 10. Odluka o dokumentima koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad
  (Sl. glasnik RS br. 116/06 od 30.11.2006. godine)

Zaštitni fond Republike Srpske

 1. Odluka o utvrđivanju i plaćanju doprinosa Zaštitnom Fondu Republike Srpske u 2024. godini (Sl. glasnik RS br. 111/23 od 22.12.2023. godine)
 2. Odluka o broju glasova članova skupštine Zaštitnog fonda Republike Srpske za 2024. godinu (Sl. glasnik RS br. 111/23 od 22.12.2023. godine)
 3. Odluka o utvdrđivanju i plaćanju doprinosa Zaštitnom Fondu Republike Srpske u 2023. godini (Sl. glasnik RS br. 127/22 od 22.12.2022. godine)
 4. Odluka o broju glasova članova skupštine Zaštitnog fonda Republike Srpske za 2023. godinu (Sl. glasnik RS br. 127/22 od 22.12.2022. godine)
 5. Odluka o utvrđivanju i plaćanju doprinosa Zaštitnom Fondu Republike Srpske u 2022. godini (Sl. glasnik RS br. 114/21 od 20.12.2021. godine)
 6. Odluka o broju glasova članova skupštine Zaštitnog fonda Republike Srpske za 2022. godinu
  (Sl. glasnik RS br. 114/21 od 20.12.2021. godine)
 7. Odluka o utvrđivanju i plaćanju doprinosa Zaštitnom Fondu Republike Srpske u 2021. godini
  (Sl. glasnik RS br. 127/20 od 24.12.2020. godine)
 8. Odluka o broju glasova članova skupštine Zaštitnog fonda Republike Srpske za 2021. godinu
  (Sl. glasnik RS br. 127/20 od 24.12.2020. godine)
 9. Odluka o utvrđivanju i plaćanju doprinosa Zaštitnom Fondu Republike Srpske u 2020. godini
  (Sl. glasnik RS br. 109/19 od 26.12.2019. godine)
 10. Odluka o broju glasova članova skupštine Zaštitnog fonda Republike Srpske za 2020. godinu
  (Sl. glasnik RS br. 109/19 od 26.12.2019. godine)
 11. Odluka o plaćanju doprinosa Zaštitnom Fondu Republike Srpske u 2019. godini
  (Sl. glasnik RS br. 120/18 od 27.12.2018. godine)
 12. Odluka o broju glasova članova skupštine Zaštitnog fonda Republike Srpske za 2019. godinu 
  (Sl. glasnik RS br. 120/18 od 27.12.2018. godine)
 13. Odluka o plaćanju doprinosa Zaštitnom Fondu Republike Srpske u 2018. godini
  (Sl. glasnik RS br. 111/17 od 15.12.2017. godine)
 14. Odluka o broju glasova članova skupštine Zaštitnog fonda Republike Srpske za 2018. godinu
  (Sl. glasnik RS br. 111/17 od 15.12.2017. godine)
 15. Odluka o plaćanju doprinosa Zaštitnom Fondu Republike Srpske u 2017. godini
  (Sl. glasnik RS br. 111/16 od 23.12.2016. godine)
 16. Odluka o broju glasova članova skupštine Zaštitnog fonda Republike Srpske za 2017. godinu
  (Sl. glasnik RS br. 111/16 od 23.12.2016. godine)
 17. Odluka o plaćanju doprinosa Zaštitnom Fondu Republike Srpske u 2016. godini
  (Sl. glasnik RS br. 2/16 od 18.01.2016. godine)
 18. Odluka o broju glasova članova skupštine Zaštitnog fonda Republike Srpske za 2016. godinu  
  (Sl. glasnik RS br. 107/15 od 25.12.2015. godine)