Ostali zakoni

Na ovoj stranici možete preuzeti trenutno aktuelne propise koji se tiču rada društava za osiguranje.

  1. Zakon o komitetu za koordinaciju nadzora finansijskog sektora Republike Srpske
    (Sl. glasnik Republike Srpske br. 49/09)
  2. Zakon o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj
    (Sl. glasnik BiH, broj 6/12)
  3. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (Sl. glasnik BiH, broj 13/24)