Закони

На овој страници можете преузети тренутно актуелне законске и подзаконске акте везане за добровољне пензијске фондове.

Закони о добровољним пензијским фондовима

Закон:

 1. Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима Сл. гласник Републике Српске бр. 13/09

Исправке, измјене и допуне:

 1. Закон о измјенама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима
  Сл. гласник Републике Српске бр. 107/19

Правилници:

 1. Правилник о условима и начину програмираних исплата акумулираних средстава у добровољном пензијском фонду (Сл. гласник РС бр. 117/20 од 27.11.2020. године)
 2. Правилник о ревизији извјештаја друштва за управљање добровољним пензијским фондом и добровољног пензијског фонда (Сл. гласник РС бр. 120/18 од 27.12.2018 године)
 3. Правилник о садржају и начину достављања извјештаја које друштва за управљање добровољним пензијским фондовима и добровољни пензијски фонд достављају Агенцији за осигурање Републике Српске (Сл. гласник РС бр. 43/18 од 22.05.2018 године)
 4. Правилник o садржају и начину вођења регистра друштава за управљање добровољним пензијским фондовима и добровољних пензијских фондова (Сл. гласник РС бр. 23/18 од 16.03.2018. године)
 5. Правилник o утврђивању вриједности имовине, обрачуну нето вриједности имовине и утврђивању вриједности обрачунске јединице добровољног пензијског фонда (Сл. гласник РС бр. 113/17 од 21.12.2017. године)
 6. Правилник o садржају и стандардизованом облику захтјева за издавање дозволе за рад друштву за управљање добровољним пенизијским фондом и дозволе за организовање и управљање добровољним пензијским фондом (Сл. гласник РС бр. 76/09 од 21.08.2009. године)
 7. Обрасци за електронско попуњавање захтјева за издавање дозволе за рад друштву за управљање добровољним пенизијским фондом и дозволе за организовање и управљање добровољним пензијским фондом
 8. Правилник o минималним условима организационе, кадровске и техничке оспособљености друштва за управљање добровољним пензијским фондовима (Сл. гласник РС бр. 76/09 од 21.08.2009. године)
 9. Правилник о начину отварања индивидуалних рачуна, вођења регистра индивидуалних рачуна, преноса средстава и давању извода са индивидуалног рачуна члана добровољног пензијског фонда (Сл. гласник РС бр. 76/09 од 21.08.2009. године)
 10. Правилник о оглашавању и маркетингу добровољних пензијских фондова (Сл. гласник РС бр. 76/09 од 21.08.2009. године)
 11. Правилник о садржају проспекта и скраћеног проспекта добровољних пензијских фондова (Сл. гласник РС бр. 76/09 од 21.08.2009. године)

Обрасци:

 1. Обрасци за електронско попуњавање захтјева за издавање дозволе за рад друштву за управљање добровољним пенизијским фондом и дозволе за организовање и управљање добровољним пензијским фондом