Омбдусман

Образац приговора Омбудсману у осигурању

Омбудсман у осигурању је успостављен при Агенцији за осигурање Републике Српске да омогући вансудско разрјешење спорова и несугласица из и повезаних са уговором о осигурању, који настају између друштва за осигурање/Заштитног фонда Републике Српске, са једне, и уговарача осигурања, осигураника, корисника осигурања и трећег оштећеног лица, са друге стране.

Прије покретања поступак за вансудско разјешење спора/несугласице код Омбудсману у осигурању неопходно је да поднесете притужбу/жалбу друштву са осигурање.

Телефонске консултације на телефон број +387 51 228-910, сваког радног дана од 09:00 до 13:00 часова.