Извјештај о финансијском пословању

На овој страници можете преузети податке у виду извјештаја и статистике у сектору осигурања Републике Српске.

Извјештај о финансијском пословању за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. годинеНово

4. јун 2024. • Годишњи, Извјештаји о финансијском пословању • 296,35 KB

Извјештај о финансијском пословању за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. годинеНово

4. септембар 2023. • Годишњи, Извјештаји о финансијском пословању • 335,48 KB

Извјештај независног ревизора за 2022. годинуНово

4. септембар 2023. • Извјештај независног ревизора, Извјештаји о финансијском пословању • 575,08 KB

Извјештај независног ревизора за 2021. годину

31. децембар 2021. • Извјештај независног ревизора, Извјештаји о финансијском пословању • 137,26 KB

Извјештај о финансијском пословању за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

31. децембар 2021. • Годишњи, Извјештаји о финансијском пословању • 290,33 KB

Извјештај о финансијском пословању за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

31. децембар 2020. • Годишњи, Извјештаји о финансијском пословању • 326,81 KB

Извјештај независног ревизора за 2020. годину

30. децембар 2020. • Извјештај независног ревизора, Извјештаји о финансијском пословању • 149,86 KB

Извјештај о финансијском пословању за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

31. децембар 2019. • Годишњи, Извјештаји о финансијском пословању • 304,40 KB

Извјештај независног ревизора за 2019. годину

30. децембар 2019. • Извјештај независног ревизора, Извјештаји о финансијском пословању • 272,61 KB

Извјештај о финансијском пословању за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

31. децембар 2018. • Годишњи, Извјештаји о финансијском пословању • 300,21 KB