Dobrovoljno zdravstveno osiguranje i životno osiguranje u funkciji podrške javnim fondovima uz povećanje investicijskog potencijala osiguravajućih kuća

Agencija za osiguranje Republike Srpske zajedno sa Centrom za unapređenje tržišta osiguranja i finansijskih usluga – COFUS i Agencijom za osiguranje u BiH organizuje okrugli sto na temu:
„Dobrovoljno zdravstveno osiguranje i životno osiguranje u funkciji podrške javnim fondovima uz povećanje investicijskog potencijala osiguravajućih kuća“ dana 05.12.2013. godine sa početkom u 11 časova, u Kongresnoj sali „Hotela Vidović“ u Banjoj Luci, na adresi Jevrejska bb.

Dokumenti

Poziv na seminar

Preuzmi