Integrisano upravljanje rizicima i ORSA proces

Agencija za osiguranje Republike Srpske je, u cilju podizanja svijesti kod društava za osiguranje o značaju pravovremene pripreme za buduće regulatorne zahtjeve, organizovala edukaciju na temu: „Integrisano upravljanje rizicima i ORSA proces“.

Gospođa Draženka Janjanin, v.d. direktora Agencije, je otvorila predavanje i naglasila da ova tema i ovi procesi predstavljaju blisku budućnost i neminovnost prema kojoj će naša industrija osiguranja ići u narednom periodu. Na edukaciji, koja je održana dana 21.12.2022.godine u Banjoj Luci, su učestvovali članovi upravnih odbora, direktori i izvršni direktori društava za osiguranje iz Republike Srpske.