Intervju Direktorice Agencije g-đe Božane Šljivar

Intervju Direktorice Agencije g-đe Božane Šljivar o stanju i perspektivama daljeg razvoja tržišta osiguranja Republike Srpske, dat za međunarodni portal o osiguranju www.xprimm.com