Nova regulatorna norma u upravljanju rizicima i usmjeravanje prodaje osiguranja u kontekstu digitalnog doba i dolaska novih generacija klijenata

Agencija za osiguranje Republike Srpske zajedno sa Centrom za unapređenje tržišta osiguranja i finansijskih usluga –COFUS, dana 08.12.2017. godine, organizuje 6. godišnju konferenciju o osiguranju na temu:
„Nova regulatorna norma u upravljanju rizicima i usmjeravanje prodaje osiguranja u kontekstu digitalnog doba i dolaska novih generacija klijenata“

Dokumenti

Poziv na seminar

Preuzmi
Obrazac prijave

Preuzmi