Optimalno upravljanje sredstvima za pokriće tehničkih rezervi i garantnog fonda uz adekvatno računovodstveno praćenje

CENTAR ZA UNAPREĐENjE TRŽIŠTA OSIGURANjA I FINANSIJSKIH USLUGA – COFUS zajedno sa ADVANTIS BROKER a.d. (Advantis Konsalting d.o.o.) i uz podršku Agencije za osiguranje Republike Srpske organizuje seminar-radionicu pod nazivom „Optimalno upravljanje sredstvima za pokriće tehničkih rezervi i garantnog fonda uz adekvatno računovodstveno praćenje“ 05. jul 2013. sa početkom u 11.30 časova uprostorijama Muzičkog paviljona, Banja Luka (park “Petar Kočić”)

Dokumenti

Poziv na seminar

Preuzmi
Obrazac prijave

Preuzmi