OSIGURANjE IMOVINE – POTREBA, A NE TROŠAK

Prezentacije uvodničara sa održane konferencije „OSIGURANjE IMOVINE – POTREBA, A NE TROŠAK“:

Презентације

Banjalučka pivara a.d. Banja Luka

Preuzmi
Ekonomski fakultet Sarajevo – doc. dr. sc. Jasmina Selimović

Preuzmi
Jahorina osiguranje – dr Miroslav Miškić

Preuzmi
Drago Klobučar

Preuzmi
BSO osiguranje – Ivan Janeček

Preuzmi
Ministarstvo finansija Republike Srpske – Jelena Radak

Preuzmi
Hypo Alpe Adria banka – Miroslav Regojević

Preuzmi
Udruženje aktuara Republike Srpske – Predrag Kovačević

Preuzmi
Bosna Re – Zlatan Filipović

Preuzmi