OSNOVE AKTUARSTVA U ŽIVOTNIM I NEŽIVOTNIM OSIGURANjIMA

Udruženje aktuara Republike Srpske u saradnji sa Agencijom za osiguranje Republike Srpske organizuje specijalistički seminar na temu: „OSNOVE AKTUARSTVA U ŽIVOTNIM I NEŽIVOTNIM OSIGURANjIMA” – Banja Luka, Privredna komora Republike Srpske, 03–04. april 2014.

Dokumenti

Poziv na seminar

Preuzmi
Obrazac prijave

Preuzmi