Obavještenje o rezulatima stručnih ispita za zastupnike i brokere u osiguranju održanih u vanrednom ispitnom roku, dana 08.11.2022. godine

Obavještenje o rezulatima stručnih ispita za zastupnike i brokere u osiguranju održanih u vanrednom ispitnom roku, dana 08.11.2022. godine