Agencija za osiguranje Republike Srpske je, u skladu sa svojom funkcijom supervizora sektora osiguranja, pokrenula aktivnosti prireme za implementaciju Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 17 (IFRS 17)

,

Agencija za osiguranje Republike Srpske je, u skladu sa svojom funkcijom supervizora sektora osiguranja, pokrenula aktivnosti prireme za implementaciju Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 17 (IFRS 17). U organizaciji konsultanata Svjetske banke, a uz podršku Agencije za osiguranje Republike Srpske, dana 20.03.2023. godine održana je prva radionica pod nazivom “Priprema za implementaciju Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 17”, na kojoj su prisustvovali predstavnici svih društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Srpskoj, te predstavnici Ministarstva finansija Republike Srpske.
U okviru radionice dat je osvrt na osnovne teorijske koncepte standarda, predstavljene osnove uticaja na sadržaj i strukturu finansijskih izvještaja društava za osiguranje, te predstavljena dosadašnja međunarodna iskustva prilikom primjene ovog standarda.