Agencija za osiguranje Republike Srpske, u okviru aktivnosti na podizanju finansijske pismenosti u osiguranju, objavljuje edukativne video materijale/spotove, koje možete pogledati ili preuzeti sa dole navedenih linkova.

,

Agencija za osiguranje Republike Srpske, u okviru aktivnosti na podizanju finansijske pismenosti u osiguranju, objavljuje edukativne video materijale/spotove, koje možete pogledati ili preuzeti sa dole navedenih linkova.
– Osiguranje autoodgovornosti
– Osiguranje nezgode
– Osiguranje imovine
– Životno osiguranje
– Zašto je važno osiguranje

Navedeni video materijali/spotovi su dostupni su i pod rubrikom Razvoj i saradnja – Finansijska pismenost.