Izazovi usklađivanja prava osiguranja Srbije sa evropskim (EU) pravom osiguranja

UDRUŽENJE ZA PRAVO OSIGURANJA SRBIJE-XIII godišnje savetovanje: Izazovi usklađivanja prava osiguranja Srbije sa evropskim (EU) pravom osiguranja – Palić 2012

Dokumenti

Program

Preuzmi