Makroprudencionalna i grupna supervizija

Agencija za osiguranje Republike Srpske učestvovala je na regionalnom seminaru iz supervizije u osiguranju na temu: “Makroprudencionalna i grupna supervizija”, koji je održan u Skoplju (Republika Makedonija), u periodu od 8-10 maja 2012. godine. Seminar je organizovan od strane Međunarodne asocijacije supervizora u osiguranju (IAIS), Instituta za finansijsku stabilnost (FSI) i Agencije za nadzor osiguranja Republike Makedonije.

Dokumenti

Program

Preuzmi