MODERNO PRAVO OSIGURANjA: TEKUĆA PITANjA I TRENDOVI

Udruženje za pravo osiguranja Srbije organizuje XV godišnje savjetovanje na temu: „MODERNO PRAVO OSIGURANjA: TEKUĆA PITANjA I TRENDOVI” – Palić, 11–13. april 2014.

Dokumenti

Poziv na seminar

Preuzmi
EVROPSKA REVIJA ZA PRAVO OSIGURANjA – sadržaj sva četiri broja iz 2013. godine

Preuzmi