Obavještenje o kandidatima koji ispunjavaju uslove za polaganje stručnog/ih ispita za zastupnike i posrednike u osiguranju u vanrednom ispitnom roku koji će se održati 08.10.2022. godine

Obavještenje o kandidatima koji ispunjavaju uslove za polaganje stručnog/ih ispita za zastupnike i posrednike u osiguranju u vanrednom ispitnom roku koji će se održati 08.10.2022. godine