Obavještenje o rezulatima stručnih ispita za zastupnike i brokere u osiguranju

Obavještenje o rezulatima stručnih ispita za zastupnike i brokere u osiguranju održanih u redovnom ispitnom roku, dana 28.05.2022. godine, objavljeno je u dijelu: «Stručni ispiti» – «Ispitni rokovi i rezultati ispita»

Rezultati

Preuzmi