Ombudsman u osiguranju Republike Srpske – sastanak

Agencija za osiguranje Republike Srpske i Ombudsman u osiguranju Republike Srpske održaće sastanak sa društvima za osiguranje iz RS i filijalama društava za osiguranje iz FBiH koji posluju u RS dana 31.10.2013. godine u Privrednoj komori RS.

Dokumenti

Dnevni red

Preuzmi