Pravo osiguranja Srbije u tranziciji ka evropskom (EU) pravu osiguranja

Udruženje osiguravača Srbije organizuje XIV GODIŠNjE SAVJETOVANjE UDRUŽENjA ZA PRAVO OSIGURANjA SRBIJE na temu “Pravo osiguranja Srbije u tranziciji ka evropskom (EU) pravu osiguranja – Aranđelovac 19-21. april 2013.

Dokumenti

Program

Preuzmi