Право осигурања Србије у транзицији ка европском (ЕУ) праву осигурања

Удружење осигуравача Србије организује
XIV ГОДИШЊЕ САВЈЕТОВАЊЕ УДРУЖЕЊА ЗА ПРАВО ОСИГУРАЊА СРБИЈЕ на тему
„Право осигурања Србије у транзицији ка европском (ЕУ) праву осигурања – Аранђеловац 19-21. април 2013.

Програм савјетовања

Преузми