PRAVO OSIGURANjA, UPRAVA I TRANSPARENTNOST – OSNOVE PRAVNE SIGURNOSTI

Udruženje za pravo osiguranja Srbije i Njemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju organizuju XVI godišnje savjetovanje na temu: „PRAVO OSIGURANjA, UPRAVA I TRANSPARENTNOST – OSNOVE PRAVNE SIGURNOSTI” – Palić, 17–19. april 2015.

Dokumenti

Poziv na seminar

Preuzmi