Sprečavanja pranja novca u sektoru osiguranja

Revicon d.o.o. u saradnji sa Agencijom za osiguranje Republike Srpske i Agencijom za nadzor osiguranja Federacije BiH, organizuje specijalistički seminar namijenjen zaposlenim u društvima za osiguranje, brokerskim društvima i društvima za zastupanje, u cilju ispunjenja zakonskih obaveza za edukaciju obveznika primjene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti pod nazivom
„Sprečavanja pranja novca u sektoru osiguranja“.
Seminar će se održati dana 12.11.2015.godine u Hotelu „Pahuljica“ na Vlašiću.

Dokumenti

Poziv na seminar

Preuzmi