TRŽIŠTE OSIGURANjA U POSLEDNjOJ DEKADI I PERSPEKTIVE RAZVOJA

Udruženje aktuara Srbije i Ekonomski fakultet iz Beograda u saradnji sa Institutom za osiguranje i aktuarstvo organizuju – X MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM: TRŽIŠTE OSIGURANjA U POSLEDNjOJ DEKADI I PERSPEKTIVE RAZVOJA

Dokumenti

Dopis

Preuzmi
Program

Preuzmi