U okviru projekta Finansijska pismenost u osiguranju, održana su predavanja u Banjoj Luci, Palama i Bijeljini.

U okviru projekta Finansijska pismenost u osiguranju, održana su predavanja u Banjoj Luci, Palama i Bijeljini.

Banja Luka