Регистар актуара

Регистарски број
Име и презиме
Мјесто
Број и датум овлашћења
Регистарски бројРА-2
Име и презимеМИРЕЛА МИТРАШЕВИЋ
МјестоБијељина
Број и датум овлашћења04-353-1/06 од 14.08.2006.
Регистарски бројРА-3
Име и презимеАЛЕКСАНДАР САНДИЋ
МјестоЗворник
Број и датум овлашћења04-365-1/06 од 15.08.2006.
Регистарски бројРА-6
Име и презимеСАША МИЧИЋ
МјестоБања Лука
Број и датум овлашћења04-352-2/06 од 06.10.2006.
Регистарски бројРА-7
Име и презимеВАЊА ДРАГИЧЕВИЋ
МјестоДобој
Број и датум овлашћења04-658-1/06 од 07.12.2006.
Регистарски бројРА-11
Име и презимеТАМАРА ПЕЈИЋ-ПЕТКОВИЋ
МјестоБања Лука
Број и датум овлашћења04-614-1/06 од 04.12.2006.
Регистарски бројРА-14
Име и презимеДРАЖЕН ЦВИЈАНОВИЋ
МјестоБијељина
Број и датум овлашћења04-560-2/07 од 20.11.2007.
Регистарски бројРА-17
Име и презимеЈАДРАНКА МАКСИМОВИЋ
МјестоБијељина
Број и датум овлашћења05-529-1/09 од 10.08.2009.
Регистарски бројРА-18
Име и презимеМЛАДЕН ПАНИЋ
МјестоБијељина
Број и датум овлашћења05-529-2/09 од 16.10.2009.
Регистарски бројРА-19
Име и презимеВАСИЛИЈАНА МИРКОВИЋ
МјестоБрчко
Број и датум овлашћења05-529-3/09 од 16.11.2009.
Регистарски бројРА-20
Име и презимеБОЈАН БАШКОТ
МјестоПриједор
Број и датум овлашћења05-529-4/09 од 07.12.2009.