Регистар добровољних пензијских фондова

Европски добровољни пензијски фонд

Основни подаци

Број регистраРДПФ- 1
НазивЕвропски добровољни пензијски фонд
Број и датум рјешења Агенције05-564-1/17 од 29.09.2017.
Назив друштва за управљањеДруштво за управљање Европским добровољним пензијским фондом а.д. Бања Лука

Инвестициони менаџери

ФункцијаИме и презиме
Инвестициони менаџерГордана Дробњак
Инвестициони менаџерДијана Малбашић

Кастоди банка

НазивАдреса
Нова банка а.д. Бања Лука Краља Алфонса XIII 37 а, Бања Лука