Agencija za osiguranje Republike Srpske jedan od korisnika Twinning Project

Agencija za osiguranje Republike Srpske je jedan od korisnika Twinning Project BA 07 IB FI 01 “EU podrška za održivo institucionalno jačanje Agencije za osiguranje u BiH, Agencije za osiguranje Republike Srpske i Agencije za nadzor osiguranja FBiH“

Twinning projekt je finansiran od strane Evropske Unije kroz „Instrument za pretpristupnu pomoć“, (IPA) za 2007. godinu, na ukupan iznos od 800.000,00 eura. Projekat je pokrenut je 21. aprila 2010. godine, u trajanju od 27 mjeseci, a sprovodi ga bugarska Agencija za finansijsku superviziju.

Cilj Projekta je razvoj tržišta osiguranja u BiH, s jakim institucionalni okvirom, a u skladu sa ustavnim uređenjem Bosne i Hercegovine. Aktivnosti Projekta usmjerene su na:

  • održivo institucionalno jačanje Agencije za osiguranje u BiH, Agencije za osiguranje Republike Srpske i Agencije za nadzor osiguranja FBiH,
  • razvoj regulatornih i supervizorskih praksi u skladu sa EU standardima, zakonima i propisima,
  • transparentnost u razmjeni informacija i izvještavanja i
  • dalje usklađivanje propisa i institucionalnog okvira osiguranja od odgovornosti za motorna vozila sa zahtjevima EU Direktiva.

Agencija za osiguranje Republike Srpske očekuje da će uspješna realizacija ovog projekta dati doprinos unapređenju tržišta osiguranja u Republici Srpskoj i BiH u kontekstu mogućeg potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH Evropskoj uniji.

Aktivnosti Projekta su završene u aprilu 2012. godine. Brošuru i fotografije sa zatvaranja možete preuzeti ovdje, verzija na engleskom.