Агенција за осигурање Републике Српске један од корисника Twinning Project

Агенција за осигурање Републике Српске је један од корисника Twinning Project BA 07 IB FI 01 “ЕУ подршка за одрживо институционално јачање Агенције за осигурање у БиХ, Агенције за осигурање Републике Српске и Агенције за надзор осигурања ФБиХ“
Twinning пројект је финансиран од стране Европске Уније кроз „Инструмент за претприступну помоћ“, (IPA) за 2007. годину, на укупан износ од 800.000,00 еура. Пројекат је покренут је 21. априла 2010. године, у трајању од 27 мјесеци, а спроводи га бугарска Агенција за финансијску супервизију.
Циљ Пројекта је развој тржишта осигурања у БиХ, с јаким институционални оквиром, а у складу са уставним уређењем Босне и Херцеговине. Активности Пројекта усмјерене су на:
– одрживо институционално јачање Агенције за осигурање у БиХ, Агенције за осигурање Републике Српске и Агенције за надзор осигурања ФБиХ,
– развој регулаторних и супервизорских пракси у складу са ЕУ стандардима, законима и прописима,
– транспарентност у размјени информација и извјештавања и
– даље усклађивање прописа и институционалног оквира осигурања од одговорности за моторна возила са захтјевима ЕУ Директива.
Агенција за осигурање Републике Српске очекује да ће успјешна реализација овог пројекта дати допринос унапређењу тржишта осигурања у Републици Српској и БиХ у контексту могућег потписивања Споразума о стабилизацији и придруживању БиХ Европској унији.

Активности Пројекта су завршене у априлу 2012. године. Брошуру и фотографије са затварања можете преузети ОВДЈЕ (или енглеска верзија)

.