Agencija za osiguranje Republike Srpske, u okviru aktivnosti na podizanju finansijske pismenosti u osiguranju, objavljuje edukativne video materijale/spotove, koje možete pogledati ili preuzeti sa dole navedenih linkova.

Agencija za osiguranje Republike Srpske, u okviru aktivnosti na podizanju finansijske pismenosti u osiguranju, objavljuje edukativne video materijale/spotove, koje možete pogledati ili preuzeti sa dole navedenih linkova:

Zašto je važno osiguranje
Životno osiguranje
Osiguranje nezgode
Osiguranje autoodgovornosti
Osiguranje imovine