Registar drustava za osiguranje

“НЕШКОВИЋ ОСИГУРАЊЕ” А.Д. Бијељина

Osnovni podaci

Broj registraРД-1
NazivАкционарско друштво за осигурање “НЕШКОВИЋ ОСИГУРАЊЕ” Бијељина
AdresaСРЕМСКА БР. 3 , Бијељина
JIB4400330410003
Matični broj1881019
Broj i datum rješenja Agencije05-123-4/07 од 20.09.2007. године
Broj i datum rješenja o upisu u sudski registar080-0-Рег-07-000 693 od 19.11.2007.
Telefon055/294-310, 294-313
Sajtwww.neskovicosiguranje.com

Lica ovlaštena za zastupanje

FunkcijaIme i prezime
ДиректорМиленко Мишановић

Upravni odbor

FunkcijaIme i prezime
Предсједник Управног одораТомо Симић
Члан Управног одбораВелибор Лазић
Члан Управног одбораМиле Јовановић

Odbor za reviziju

FunkcijaIme i prezime
Предсједник Одбора за ревизијуБиљана Дракул
Члан Одбора за ревизијуМиланка Јањичић
Члан Одбора за ревизијуНевена Бирчаковић

Kapital

Iznos osnovnog kapitala (u KM)10.000.000,00

Ovlašteni aktuar i revizor

FunkcijaIme i prezime
АктуарВЛАДИМИР НИКОЛИЋ
Ревизор„Ревидере“ д.о.о. Бијељина

Vrsta osiguranja

ŠifraNaziv
01ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДЕ
02ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
03ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО КОПНУ ОСИМ ШИНСКИХ ВОЗИЛА
04ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО ШИНАМА
05ОСИГУРАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА
06ОСИГУРАЊЕ ПЛОВИЛА
07ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ
08ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ПРИРОДНИХ СИЛА
09ОСИГУРАЊЕ ОД ОСТАЛИХ ШТЕТА НА ИМОВИНИ
10ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
11ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ
12ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПЛОВИЛА
13ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ГРАЂАНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ
14ОСИГУРАЊЕ КРЕДИТА
15ОСИГУРАЊЕ ГАРАНЦИЈА
16ОСИГУРАЊЕ ОД РАЗЛИЧИТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ГУБИТАКА
17ОСИГУРАЊЕ ТРОШКОВА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ
18ОСИГУРАЊЕ ПОМОЋИ

GRAWE ОСИГУРАЊЕ АД Бања Лука

Osnovni podaci

Broj registraРД-2
NazivАКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ GRAWE, БАЊА ЛУКА
AdresaI Крајишког корпуса број: 39 , Бања Лука
JIB4400887090001
Matični broj1949039
Broj i datum rješenja Agencije05-128-1/07 од 06.08.2007. г., 05-501-1/19 од 27.09.2019.г.
Broj i datum rješenja o upisu u sudski registar071-o-Reg-07-000437 Рег. уложак бр.4-2-00 Б. Лука od 30.10.2007.
Telefon051/222-960
Sajtwww.grawe.rs.ba

Lica ovlaštena za zastupanje

FunkcijaIme i prezime
ДиректорВеселин Петковић

Upravni odbor

FunkcijaIme i prezime
Предсједник Управног одораМарко Микић
Члан Управног одбораOthmar Ederer
Члан Управног одбораGeorg Schneider

Odbor za reviziju

FunkcijaIme i prezime
Члан Одбора за ревизијуДрагица Ђилас
Члан Одбора за ревизијуЈасминка Турбо
Члан Одбора за ревизијуТибор Флорјан

Kapital

Iznos osnovnog kapitala (u KM)13.600.000,00

Ovlašteni aktuar i revizor

FunkcijaIme i prezime
Ревизор„Мариголд“ д.о.о. Бања Лука
АктуарСАША МИЧИЋ

Vrsta osiguranja

ŠifraNaziv
01ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДЕ
02ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
03ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО КОПНУ ОСИМ ШИНСКИХ ВОЗИЛА
04ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО ШИНАМА
05ОСИГУРАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА
06ОСИГУРАЊЕ ПЛОВИЛА
07ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ
08ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ПРИРОДНИХ СИЛА
09ОСИГУРАЊЕ ОД ОСТАЛИХ ШТЕТА НА ИМОВИНИ
10ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
11ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ
12ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПЛОВИЛА
13ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ГРАЂАНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ
14ОСИГУРАЊЕ КРЕДИТА
15ОСИГУРАЊЕ ГАРАНЦИЈА
16ОСИГУРАЊЕ ОД РАЗЛИЧИТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ГУБИТАКА
17ОСИГУРАЊЕ ТРОШКОВА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ
18ОСИГУРАЊЕ ПОМОЋИ
19ОСИГУРАЊЕ ЖИВОТА

Д.Д. “БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ” Брчко дистрикт БиХ

Osnovni podaci

Broj registraРД-3
NazivДионичко друштво за осигурање “БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ” Брчко дистрикт БиХ
AdresaБАЊАЛУЧКА 8 , Брчко
JIB4600013830004
Matični broj1904388
Broj i datum rješenja Agencije05-129-2/07 од 23.01.2008. године
Broj i datum rješenja o upisu u sudski registar096-0-Reg-06-000580 г. Матични рег. број: 1-146 od 19.06.2006.
Telefon049/220-000
Sajtwww.brckogasosiguranje.com

Lica ovlaštena za zastupanje

FunkcijaIme i prezime
ДиректорМиладин Милошевић

Upravni odbor

FunkcijaIme i prezime
Предсједник Управног одораМиладин Милошевић
Члан Управног одбораИван Лаловић
Члан Управног одбораМилка Вуковић

Nadzorni odbor

FunkcijaIme i prezime
Предсједник Надзорног одбораГоран Остојић
Члан Надзорног одбораАнка Булатовић
Члан Надзорног одбораГоран Дракулић

Kapital

Iznos osnovnog kapitala (u KM)8.000.000,00

Ovlašteni aktuar i revizor

FunkcijaIme i prezime
Ревизор“МАРИГОЛД” д.о.о. Бања Лука
АктуарВАЊА ДРАГИЧЕВИЋ

Vrsta osiguranja

ŠifraNaziv
01ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДЕ
02ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
03ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО КОПНУ ОСИМ ШИНСКИХ ВОЗИЛА
04ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО ШИНАМА
05ОСИГУРАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА
06ОСИГУРАЊЕ ПЛОВИЛА
07ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ
08ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ПРИРОДНИХ СИЛА
09ОСИГУРАЊЕ ОД ОСТАЛИХ ШТЕТА НА ИМОВИНИ
10ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
11ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ
12ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПЛОВИЛА
13ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ГРАЂАНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ
14ОСИГУРАЊЕ КРЕДИТА
15ОСИГУРАЊЕ ГАРАНЦИЈА
16ОСИГУРАЊЕ ОД РАЗЛИЧИТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ГУБИТАКА
17ОСИГУРАЊЕ ТРОШКОВА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ
18ОСИГУРАЊЕ ПОМОЋИ

“МФ ОСИГУРАЊЕ” а.д. Бања Лука

Osnovni podaci

Broj registraРД-4
NazivОсигуравајуће друштво “МИКРОФИН ОСИГУРАЊЕ” а.д. Бања Лука
AdresaАЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ БР. 61 , Бања Лука
JIB4402764240001
Matični broj11031412
Broj i datum rješenja Agencije05-493-5/07 од 03.12.2007. г.; 05-531-1/09 од 06.04.2009. г.; 05-501-1/22 од 17.06.2022. г.
Broj i datum rješenja o upisu u sudski registar071-0-Reg-09-001667 od 01.10.2009.
Telefon051/225-840; 225-850
Sajtwww.mikrofinosiguranje.com

Lica ovlaštena za zastupanje

FunkcijaIme i prezime
ДиректорДаниел Драгутиновић

Upravni odbor

FunkcijaIme i prezime
Предсједник Управног одораСандра Лоцо
Члан Управног одбораАлександар Кременовић
Члан Управног одбораМладен Боснић

Odbor za reviziju

FunkcijaIme i prezime
Предсједник Одбора за ревизијуЈелена Чекић
Члан Одбора за ревизијуБожана Лујиновић
Члан Одбора за ревизијуРеља Гроздић

Kapital

Iznos osnovnog kapitala (u KM)7.000.000,00

Ovlašteni aktuar i revizor

FunkcijaIme i prezime
Ревизор“Grant Thornton” д.о.о. Бања Лука
АктуарПРЕДРАГ КОВАЧЕВИЋ

Vrsta osiguranja

ŠifraNaziv
01ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДЕ
02ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
03ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО КОПНУ ОСИМ ШИНСКИХ ВОЗИЛА
04ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО ШИНАМА
05ОСИГУРАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА
06ОСИГУРАЊЕ ПЛОВИЛА
07ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ
08ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ПРИРОДНИХ СИЛА
09ОСИГУРАЊЕ ОД ОСТАЛИХ ШТЕТА НА ИМОВИНИ
10ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
11ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ
12ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПЛОВИЛА
13ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ГРАЂАНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ
14ОСИГУРАЊЕ КРЕДИТА
15ОСИГУРАЊЕ ГАРАНЦИЈА
16ОСИГУРАЊЕ ОД РАЗЛИЧИТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ГУБИТАКА
17ОСИГУРАЊЕ ТРОШКОВА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ
18ОСИГУРАЊЕ ПОМОЋИ

“ДРИНА ОСИГУРАЊЕ” АД МИЛИЋИ

Osnovni podaci

Broj registraРД-5
NazivАкционарско друштво за осигурање “ДРИНА ОСИГУРАЊЕ” Милићи
AdresaУлица 9. јануар бр 4 , Милићи
JIB4400258470004
Matični broj1877267
Broj i datum rješenja Agencije05-132-4/07 од 13.12.2007.
Broj i datum rješenja o upisu u sudski registar089-0-REG-07-000 459 od 02.11.2007.
Telefon056/741-610; 741-611;741-612; 741-613
Sajtwww.drina-osiguranje.com

Lica ovlaštena za zastupanje

FunkcijaIme i prezime
ДиректорВалентино Јанковић

Upravni odbor

FunkcijaIme i prezime
Предсједник Управног одораРајко Дукић
Члан Управног одбораАлександар Дукић
Члан Управног одбораСтеван Радић

Odbor za reviziju

FunkcijaIme i prezime
Члан Одбора за ревизијуБојан Лаловић
Члан Одбора за ревизијуЈугослав Дукић
Члан Одбора за ревизијуДарко Гордић

Kapital

Iznos osnovnog kapitala (u KM)8.587.000,00

Ovlašteni aktuar i revizor

FunkcijaIme i prezime
АктуарВАЊА ДРАГИЧЕВИЋ
РевизорMaриголд д.о.о. Бања Лука

Vrsta osiguranja

ŠifraNaziv
01ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДЕ
02ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
03ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО КОПНУ ОСИМ ШИНСКИХ ВОЗИЛА
04ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО ШИНАМА
05ОСИГУРАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА
06ОСИГУРАЊЕ ПЛОВИЛА
07ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ
08ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ПРИРОДНИХ СИЛА
09ОСИГУРАЊЕ ОД ОСТАЛИХ ШТЕТА НА ИМОВИНИ
10ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
11ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ
12ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПЛОВИЛА
13ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ГРАЂАНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ
14ОСИГУРАЊЕ КРЕДИТА
15ОСИГУРАЊЕ ГАРАНЦИЈА
16ОСИГУРАЊЕ ОД РАЗЛИЧИТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ГУБИТАКА
17ОСИГУРАЊЕ ТРОШКОВА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ
18ОСИГУРАЊЕ ПОМОЋИ

WIENER OSIGURANJE a.d.

Osnovni podaci

Broj registraРД-6
NazivWIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP a.d.
AdresaКнинска број 1А , Бања Лука
JIB4400590750002
Matični broj1755927
Broj i datum rješenja Agencije05-119-4/07 од 27.09.2007.
Broj i datum rješenja o upisu u sudski registar089-0-REG-07-000 392 od 19.10.2007.
Telefon051/931-100
Sajtwww.wiener.ba

Lica ovlaštena za zastupanje

FunkcijaIme i prezime
ДиректорБорислав Додер

Upravni odbor

FunkcijaIme i prezime
Предсједник Управног одораGabor Lehel
Члан Управног одбораClaudia Ungar-Huber
Члан Управног одбораHarald Londer
Члан Управног одбораАмир Софтић
Члан Управног одбораБорислав Додер
Члан Управног одбораДалиборка Дедић
Члан Управног одбораПредраг Манојловић
Члан Управног одбораСлавко Митровић

Odbor za reviziju

FunkcijaIme i prezime
Члан Одбора за ревизијуViktor Naumcheski
Члан Одбора за ревизијуНина Прерадовић
Члан Одбора за ревизијуСамир Омерхоџић

Kapital

Iznos osnovnog kapitala (u KM)13.043.400,00

Ovlašteni aktuar i revizor

FunkcijaIme i prezime
Ревизор“БДО” д.о.о. Бања Лука
АктуарМИРЕЛА МИТРАШЕВИЋ

Vrsta osiguranja

ŠifraNaziv
01ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДЕ
02ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
03ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО КОПНУ ОСИМ ШИНСКИХ ВОЗИЛА
04ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО ШИНАМА
05ОСИГУРАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА
06ОСИГУРАЊЕ ПЛОВИЛА
07ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ
07ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ
08ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ПРИРОДНИХ СИЛА
09ОСИГУРАЊЕ ОД ОСТАЛИХ ШТЕТА НА ИМОВИНИ
10ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
11ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ
12ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПЛОВИЛА
13ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ГРАЂАНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ
14ОСИГУРАЊЕ КРЕДИТА
15ОСИГУРАЊЕ ГАРАНЦИЈА
16ОСИГУРАЊЕ ОД РАЗЛИЧИТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ГУБИТАКА
17ОСИГУРАЊЕ ТРОШКОВА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ
18ОСИГУРАЊЕ ПОМОЋИ
19ОСИГУРАЊЕ ЖИВОТА

ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ, ад

Osnovni podaci

Broj registraРД-8
NazivТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ, акционарско друштво
AdresaПрвог крајишког корпуса 29 , Бања Лука
JIB4400883340003
Matični broj1388380
Broj i datum rješenja Agencije05-131-4/07 од 05.03.2008.
Broj i datum rješenja o upisu u sudski registar071-0-Reg-08-000540 od 28.03.2008.
Telefon051/215-262, 051/221-052
Sajtwww.triglavrs.ba

Lica ovlaštena za zastupanje

FunkcijaIme i prezime
ДиректорЈанез Рожмарин

Upravni odbor

FunkcijaIme i prezime
Члан Управног одбораГрегор Раилић
Предсједник Управног одораМидхад Салчин
Члан Управног одбораЕмир Чаушевић

Odbor za reviziju

FunkcijaIme i prezime
Члан Одбора за ревизијуЈана Полда
Члан Одбора за ревизијуАмра Карасалиховић
Члан Одбора за ревизијуМиралем Авдаковић

Kapital

Iznos osnovnog kapitala (u KM)9.334.000,00

Ovlašteni aktuar i revizor

FunkcijaIme i prezime
Ревизор“DELOITTE” д.о.о. Бања Лука
АктуарПРЕДРАГ КОВАЧЕВИЋ

Vrsta osiguranja

ŠifraNaziv
01ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДЕ
02ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
03ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО КОПНУ ОСИМ ШИНСКИХ ВОЗИЛА
04ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО ШИНАМА
05ОСИГУРАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА
06ОСИГУРАЊЕ ПЛОВИЛА
07ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ
08ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ПРИРОДНИХ СИЛА
09ОСИГУРАЊЕ ОД ОСТАЛИХ ШТЕТА НА ИМОВИНИ
10ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
11ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ
12ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПЛОВИЛА
13ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ГРАЂАНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ
14ОСИГУРАЊЕ КРЕДИТА
15ОСИГУРАЊЕ ГАРАНЦИЈА
16ОСИГУРАЊЕ ОД РАЗЛИЧИТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ГУБИТАКА
17ОСИГУРАЊЕ ТРОШКОВА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ
18ОСИГУРАЊЕ ПОМОЋИ

“ОСИГУРАЊЕ АУРА” АД Бања Лука

Osnovni podaci

Broj registraРД-9
NazivАкционарско друштво за осигурање “ОСИГУРАЊЕ АУРА” Бања Лука
AdresaВељка Млађеновића 7д , Бања Лука
JIB4402741620001
Matični broj11029388
Broj i datum rješenja Agencije05-242-1/07 од 31.10.2007. год; 05-502-1/15 од 28.09.2015.год; 05-502-1/23 од 25.04.2023. год;
Broj i datum rješenja o upisu u sudski registar071-0-REG-07-002637 od 14.11.2007.
Telefon051/456-680, 490-490, 490-843, 490-495, 490-840
Sajtwww.auraosiguranje.com

Lica ovlaštena za zastupanje

FunkcijaIme i prezime
ДиректорРаденко Вујић

Upravni odbor

FunkcijaIme i prezime
Предсједник Управног одораРаденко Вујић
Члан Управног одбораМилан Михајило
Члан Управног одбораНикола Војводић

Odbor za reviziju

FunkcijaIme i prezime
Члан Одбора за ревизијуВладимир Станимировић
Члан Одбора за ревизијуНенад Сладојевић
Члан Одбора за ревизијуСиниша Ђукић

Kapital

Iznos osnovnog kapitala (u KM)7.250.000,00

Ovlašteni aktuar i revizor

FunkcijaIme i prezime
АктуарБОЖАНА БОЈИЋ
Ревизор“Контал” д.о.о. Бања Лука

Vrsta osiguranja

ŠifraNaziv
01ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДЕ
02ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
03ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО КОПНУ ОСИМ ШИНСКИХ ВОЗИЛА
04ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО ШИНАМА
05ОСИГУРАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА
06ОСИГУРАЊЕ ПЛОВИЛА
07ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ
08ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ПРИРОДНИХ СИЛА
09ОСИГУРАЊЕ ОД ОСТАЛИХ ШТЕТА НА ИМОВИНИ
10ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
11ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ
12ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПЛОВИЛА
13ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ГРАЂАНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ
14ОСИГУРАЊЕ КРЕДИТА
15ОСИГУРАЊЕ ГАРАНЦИЈА
16ОСИГУРАЊЕ ОД РАЗЛИЧИТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ГУБИТАКА
17ОСИГУРАЊЕ ТРОШКОВА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ
18ОСИГУРАЊЕ ПОМОЋИ

“ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ” а.д. Бања Лука

Osnovni podaci

Broj registraРД-10
NazivАкционарско друштво за осигурање “ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ” Бања Лука
AdresaВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ БР. 28 , Бања Лука
JIB4400960780003
Matični broj1431471
Broj i datum rješenja Agencije05-136-4/07 од 06.05.2008.
Broj i datum rješenja o upisu u sudski registar071-0-РЕГ-07-000629 od 20.04.2007.
Telefon051/246-106, 246-104
Sajtwww.dunav.ba

Lica ovlaštena za zastupanje

FunkcijaIme i prezime
ДиректорБојан Поповић

Upravni odbor

FunkcijaIme i prezime
Предсједник Управног одораЗоран Суботић
Члан Управног одбораБојан Поповић
Члан Управног одбораДалибор Рачић
Члан Управног одбораИвана Соковић
Члан Управног одбораНебојша Аранђеловић
Члан Управног одбораНиколина Савић
Члан Управног одбораНикола Даниловић

Odbor za reviziju

FunkcijaIme i prezime
Члан Одбора за ревизијуВладимир Гајовић
Члан Одбора за ревизијуЗорица Кнежевић
Члан Одбора за ревизијуРадица Рубежић

Kapital

Iznos osnovnog kapitala (u KM)15.341.300,00

Ovlašteni aktuar i revizor

FunkcijaIme i prezime
АктуарВЛАДИМИР НИКОЛИЋ
Ревизор“Grant Thornton” д.о.о. Бања Лука

Vrsta osiguranja

ŠifraNaziv
01ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДЕ
02ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
03ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО КОПНУ ОСИМ ШИНСКИХ ВОЗИЛА
04ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО ШИНАМА
05ОСИГУРАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА
06ОСИГУРАЊЕ ПЛОВИЛА
07ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ
08ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ПРИРОДНИХ СИЛА
09ОСИГУРАЊЕ ОД ОСТАЛИХ ШТЕТА НА ИМОВИНИ
10ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
11ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ
12ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПЛОВИЛА
13ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ГРАЂАНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ
14ОСИГУРАЊЕ КРЕДИТА
15ОСИГУРАЊЕ ГАРАНЦИЈА
16ОСИГУРАЊЕ ОД РАЗЛИЧИТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ГУБИТАКА
17ОСИГУРАЊЕ ТРОШКОВА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ
18ОСИГУРАЊЕ ПОМОЋИ

“КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ” А.Д. БАЊА ЛУКА

Osnovni podaci

Broj registraРД-11
Naziv“КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ” Акционарско друштво Бања Лука
AdresaБРАЋЕ ПАНТИЋА БР. 2 , Бања Лука
JIB4400957640004
Matični broj1494678
Broj i datum rješenja Agencije05-121-7/07 од 08.12.2008.
Broj i datum rješenja o upisu u sudski registar071-0-Reg-08-000777 od 15.04.2008.
Telefon051/228-820;228-822
Sajtwww.krajinaosiguranje.ba

Lica ovlaštena za zastupanje

FunkcijaIme i prezime
ДиректорМиле Јањић

Upravni odbor

FunkcijaIme i prezime
Члан Управног одбораАлександра Димић
Члан Управног одбораДраган Тркуља
Члан Управног одбораКатарина Граховац

Odbor za reviziju

FunkcijaIme i prezime
Члан Одбора за ревизијуДејан Шкрбић
Члан Одбора за ревизијуЖарко Мионић
Члан Одбора за ревизијуНикола Кесић

Kapital

Iznos osnovnog kapitala (u KM)11.830.000,00

Ovlašteni aktuar i revizor

FunkcijaIme i prezime
Ревизор“ЕФ РЕВИЗОР” д.о.о. Бања Лука
АктуарДЕЈАН РАДМАНОВИЋ

Vrsta osiguranja

ŠifraNaziv
10ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
11ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ
12ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПЛОВИЛА
13ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ГРАЂАНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ
14ОСИГУРАЊЕ КРЕДИТА
15ОСИГУРАЊЕ ГАРАНЦИЈА

“ОСИГУРАЊЕ ГАРАНТ” Д.Д. БРЧКО

Osnovni podaci

Broj registraРД-12
NazivДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ “ОСИГУРАЊЕ ГАРАНТ” ДИОНИЧКО ДРУШТВО, БРЧКО
AdresaБањалучка бр.54 , Брчко
JIB4600339940004
Matični broj4600339940004
Broj i datum rješenja Agencije05-501-1/13 од 28.10.2013.г; 05-501-1/18 од 21.05.2018.г; 05-501-3/18 од 15.10.2018. г.
Broj i datum rješenja o upisu u sudski registarРјешење Основног суда Брчко Дистрикта БиХ, број: 096-0-Reg-13-000890 od 07.11.2013.
Telefon049/204-111
Sajtosiguranjegarant.com

Lica ovlaštena za zastupanje

FunkcijaIme i prezime
ДиректорГоран Радовић

Upravni odbor

FunkcijaIme i prezime
Предсједник Управног одораГоран Радовић
Члан Управног одбораМирела Бркић
Члан Управног одбораСаша Спасојевић

Nadzorni odbor

FunkcijaIme i prezime
Предсједник Надзорног одбораЖељко Вркачевић
Члан Надзорног одбораГоран Марковић
Члан Надзорног одбораДимитрије Мирчић

Kapital

Iznos osnovnog kapitala (u KM)7.000.000,00

Ovlašteni aktuar i revizor

FunkcijaIme i prezime
РевизорПословни информатор – ревизија д.о.о. Пале
АктуарМИРЕЛА МИТРАШЕВИЋ

Vrsta osiguranja

ŠifraNaziv
01ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДЕ
02ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
03ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО КОПНУ ОСИМ ШИНСКИХ ВОЗИЛА
04ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО ШИНАМА
05ОСИГУРАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА
06ОСИГУРАЊЕ ПЛОВИЛА
07ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ
08ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ПРИРОДНИХ СИЛА
09ОСИГУРАЊЕ ОД ОСТАЛИХ ШТЕТА НА ИМОВИНИ
10ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
11ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ
12ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПЛОВИЛА
13ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ГРАЂАНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ
14ОСИГУРАЊЕ КРЕДИТА
15ОСИГУРАЊЕ ГАРАНЦИЈА
16ОСИГУРАЊЕ ОД РАЗЛИЧИТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ГУБИТАКА
17ОСИГУРАЊЕ ТРОШКОВА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ
18ОСИГУРАЊЕ ПОМОЋИ

“ЕУРОС ОСИГУРАЊЕ” а.д. Бања Лука

Osnovni podaci

Broj registraРД-13
NazivАкционарско друштво за осигурање “ЕУРОС ОСИГУРАЊЕ” Бања Лука
AdresaБулевар српске војске 7 , Бања Лука
JIB4403974340005
Matični broj11139388
Broj i datum rješenja Agencije05-501-1/15 од 22.12.2015. године; 05-501-1-2/23 од 07.11.2023. године
Broj i datum rješenja o upisu u sudski registar057-0-Reg-15-002938 od 13.01.2016.
Telefon051/214-910
Sajtwww.eurososiguranje.com

Lica ovlaštena za zastupanje

FunkcijaIme i prezime
ДиректорДушан Шљивар

Upravni odbor

FunkcijaIme i prezime
Предсједник Управног одораСиниша Куртеш
Члан Управног одбораДејан Микеревић
Члан Управног одбораНемања Гојшина

Odbor za reviziju

FunkcijaIme i prezime
Члан Одбора за ревизијуСвјетлана Сабљић
Члан Одбора за ревизијуСаша Зубовић
Члан Одбора за ревизијуЈелена Пољашевић

Kapital

Iznos osnovnog kapitala (u KM)6.000.000,00

Ovlašteni aktuar i revizor

FunkcijaIme i prezime
Ревизор“Ревизор” д.о.о. Добој
АктуарПРЕДРАГ КОВАЧЕВИЋ

Vrsta osiguranja

ŠifraNaziv
01ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДЕ
02ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
03ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО КОПНУ ОСИМ ШИНСКИХ ВОЗИЛА
04ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО ШИНАМА
05ОСИГУРАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА
06ОСИГУРАЊЕ ПЛОВИЛА
07ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ
08ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ПРИРОДНИХ СИЛА
10ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
11ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ
12ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПЛОВИЛА
13ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ГРАЂАНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ
14ОСИГУРАЊЕ КРЕДИТА
15ОСИГУРАЊЕ ГАРАНЦИЈА
16ОСИГУРАЊЕ ОД РАЗЛИЧИТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ГУБИТАКА
18ОСИГУРАЊЕ ПОМОЋИ

“САС-СуперП ОСИГУРАЊЕ” а.д. Бијељина

Osnovni podaci

Broj registraРД-14
NazivАкционарско друштво за осигурање “САС-СуперП ОСИГУРАЊЕ” Бијељина
AdresaТрг Ђенерала Драже Михаиловића 12 , Бијељина
JIB4404049960008
Matični broj11146015
Broj i datum rješenja Agencije4.05-501-1/16 oд 09.06.2016.
Broj i datum rješenja o upisu u sudski registar059-0-Reg-16-000 405 od 16.06.2016.
Telefon055 425 800
Sajtwww.ssposiguranje.com

Lica ovlaštena za zastupanje

FunkcijaIme i prezime
ДиректорНикола Гаврић

Upravni odbor

FunkcijaIme i prezime
Члан Управног одбораЉубиша Дикић
Члан Управног одбораМиодраг Стојановић
Члан Управног одбораРадмила Радмиловић

Odbor za reviziju

FunkcijaIme i prezime
Члан Одбора за ревизијуЉиљана Еркић
Члан Одбора за ревизијуСлавица Стојановић
Члан Одбора за ревизијуМаријана Обреновић

Kapital

Iznos osnovnog kapitala (u KM)4.420.000,00

Ovlašteni aktuar i revizor

FunkcijaIme i prezime
АктуарНИКОЛА ЈЕФТИЋ
Ревизор„Revidere“ д.о.о.
АктуарНИКОЛА ЈЕФТИЋ

Vrsta osiguranja

ŠifraNaziv
10ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
11ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ
12ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПЛОВИЛА

“PREMIUM OSIGURANJE” а.д.

Osnovni podaci

Broj registraРД-15
NazivДруштво за осигурање “PREMIUM OSIGURANJE” а.д.
AdresaУлица Младена Стојановића 111 , Бања Лука
JIB4404327520006
Matični broj11169465
Broj i datum rješenja Agencije05-501-2/18 од 17.08.2018. год; 05-502-1/21од 08.09.2021. год; 05-502-2-4/23 од 08.12.2023. год.
Broj i datum rješenja o upisu u sudski registar057-0-Reg-18-001092 od 27.08.2018.
Telefon051/498-000

Lica ovlaštena za zastupanje

FunkcijaIme i prezime
ДиректорБојан Буразор

Upravni odbor

FunkcijaIme i prezime
Члан Управног одбораИгор Мишић
Члан Управног одбораМиодраг Чопрка
Члан Управног одбораСаша Вученовић

Odbor za reviziju

FunkcijaIme i prezime
Члан Одбора за ревизијуRadowan el Chabaan
Члан Одбора за ревизијуДалибор Томаш
Члан Одбора за ревизијуСлободан Лукић

Kapital

Iznos osnovnog kapitala (u KM)7.000.000,00

Ovlašteni aktuar i revizor

FunkcijaIme i prezime
АктуарБОЈАН ЛАТИНОВИЋ
Ревизор“АДИТОН” д.о.о. Бања Лука

Vrsta osiguranja

ŠifraNaziv
01ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДЕ
02ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
03ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО КОПНУ ОСИМ ШИНСКИХ ВОЗИЛА
04ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО ШИНАМА
05ОСИГУРАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА
06ОСИГУРАЊЕ ПЛОВИЛА
07ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ
08ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ПРИРОДНИХ СИЛА
09ОСИГУРАЊЕ ОД ОСТАЛИХ ШТЕТА НА ИМОВИНИ
10ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
11ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ
12ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПЛОВИЛА
13ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ГРАЂАНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ
14ОСИГУРАЊЕ КРЕДИТА
15ОСИГУРАЊЕ ГАРАНЦИЈА
16ОСИГУРАЊЕ ОД РАЗЛИЧИТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ГУБИТАКА
17ОСИГУРАЊЕ ТРОШКОВА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ
18ОСИГУРАЊЕ ПОМОЋИ