Регистар друштава за осигурање

„НЕШКОВИЋ ОСИГУРАЊЕ“ А.Д. Бијељина

Основни подаци

Број регистраРД-1
НазивАкционарско друштво за осигурање „НЕШКОВИЋ ОСИГУРАЊЕ“ Бијељина
АдресаСРЕМСКА БР. 3 , Бијељина
ЈИБ4400330410003
Матични број1881019
Број и датум рјешења Агенције05-123-4/07 од 20.09.2007. године
Број и датум рјешења о упису у судски регистар080-0-Рег-07-000 693 од 19.11.2007.
Телефон055/294-310, 294-313
Е-поштаosneskov@teol.net
Сајтwww.neskovicosiguranje.com

Лица овлаштена за заступање

ФункцијаИме и презиме
ДиректорМиленко Мишановић

Управни одбор

ФункцијаИме и презиме
Предсједник Управног одораТомо Симић
Члан Управног одбораВелибор Лазић
Члан Управног одбораМиле Јовановић

Одбор за ревизију

ФункцијаИме и презиме
Предсједник Одбора за ревизијуБиљана Дракул
Члан Одбора за ревизијуМиланка Јањичић
Члан Одбора за ревизијуНевена Бирчаковић

Капитал

Износ основног капитала (у КМ)10.000.000,00

Овлаштени актуар и ревизор

ФункцијаИме и презиме
АктуарВЛАДИМИР НИКОЛИЋ
Ревизор„Ревидере“ д.о.о. Бијељина

Врсте осигурања

ШифраНазив
01ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДЕ
02ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
03ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО КОПНУ ОСИМ ШИНСКИХ ВОЗИЛА
04ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО ШИНАМА
05ОСИГУРАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА
06ОСИГУРАЊЕ ПЛОВИЛА
07ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ
08ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ПРИРОДНИХ СИЛА
09ОСИГУРАЊЕ ОД ОСТАЛИХ ШТЕТА НА ИМОВИНИ
10ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
11ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ
12ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПЛОВИЛА
13ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ГРАЂАНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ
14ОСИГУРАЊЕ КРЕДИТА
15ОСИГУРАЊЕ ГАРАНЦИЈА
16ОСИГУРАЊЕ ОД РАЗЛИЧИТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ГУБИТАКА
17ОСИГУРАЊЕ ТРОШКОВА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ
18ОСИГУРАЊЕ ПОМОЋИ

GRAWE ОСИГУРАЊЕ АД Бања Лука

Основни подаци

Број регистраРД-2
НазивАКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ GRAWE, БАЊА ЛУКА
АдресаI Крајишког корпуса број: 39 , Бања Лука
ЈИБ4400887090001
Матични број1949039
Број и датум рјешења Агенције05-128-1/07 од 06.08.2007. г., 05-501-1/19 од 27.09.2019.г.
Број и датум рјешења о упису у судски регистар071-o-Reg-07-000437 Рег. уложак бр.4-2-00 Б. Лука од 30.10.2007.
Телефон051/222-960
Сајтwww.grawe.rs.ba

Лица овлаштена за заступање

ФункцијаИме и презиме
ДиректорВеселин Петковић

Управни одбор

ФункцијаИме и презиме
Предсједник Управног одораМарко Микић
Члан Управног одбораOthmar Ederer
Члан Управног одбораGeorg Schneider

Одбор за ревизију

ФункцијаИме и презиме
Члан Одбора за ревизијуДрагица Ђилас
Члан Одбора за ревизијуЈасминка Турбо
Члан Одбора за ревизијуТибор Флорјан

Капитал

Износ основног капитала (у КМ)13.600.000,00

Овлаштени актуар и ревизор

ФункцијаИме и презиме
Ревизор„Мариголд“ д.о.о. Бања Лука
АктуарСАША МИЧИЋ

Врсте осигурања

ШифраНазив
01ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДЕ
02ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
03ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО КОПНУ ОСИМ ШИНСКИХ ВОЗИЛА
04ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО ШИНАМА
05ОСИГУРАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА
06ОСИГУРАЊЕ ПЛОВИЛА
07ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ
08ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ПРИРОДНИХ СИЛА
09ОСИГУРАЊЕ ОД ОСТАЛИХ ШТЕТА НА ИМОВИНИ
10ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
11ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ
12ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПЛОВИЛА
13ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ГРАЂАНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ
14ОСИГУРАЊЕ КРЕДИТА
15ОСИГУРАЊЕ ГАРАНЦИЈА
16ОСИГУРАЊЕ ОД РАЗЛИЧИТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ГУБИТАКА
17ОСИГУРАЊЕ ТРОШКОВА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ
18ОСИГУРАЊЕ ПОМОЋИ
19ОСИГУРАЊЕ ЖИВОТА

Д.Д. „БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ“ Брчко дистрикт БиХ

Основни подаци

Број регистраРД-3
НазивДионичко друштво за осигурање „БРЧКО-ГАС ОСИГУРАЊЕ“ Брчко дистрикт БиХ
АдресаБАЊАЛУЧКА 8 , Брчко
ЈИБ4600013830004
Матични број1904388
Број и датум рјешења Агенције05-129-2/07 од 23.01.2008. године
Број и датум рјешења о упису у судски регистар096-0-Reg-06-000580 г. Матични рег. број: 1-146 од 19.06.2006.
Телефон049/220-000
Е-поштаbgasosig@teol.net
Сајтwww.brckogasosiguranje.com

Лица овлаштена за заступање

ФункцијаИме и презиме
ДиректорМиладин Милошевић

Управни одбор

ФункцијаИме и презиме
Предсједник Управног одораМиладин Милошевић
Члан Управног одбораИван Лаловић
Члан Управног одбораМилка Вуковић

Надзорни одбор

ФункцијаИме и презиме
Предсједник Надзорног одбораГоран Остојић
Члан Надзорног одбораАнка Булатовић
Члан Надзорног одбораГоран Дракулић

Капитал

Износ основног капитала (у КМ)8.000.000,00

Овлаштени актуар и ревизор

ФункцијаИме и презиме
Ревизор„МАРИГОЛД“ д.о.о. Бања Лука
АктуарВАЊА ДРАГИЧЕВИЋ

Врсте осигурања

ШифраНазив
01ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДЕ
02ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
03ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО КОПНУ ОСИМ ШИНСКИХ ВОЗИЛА
04ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО ШИНАМА
05ОСИГУРАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА
06ОСИГУРАЊЕ ПЛОВИЛА
07ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ
08ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ПРИРОДНИХ СИЛА
09ОСИГУРАЊЕ ОД ОСТАЛИХ ШТЕТА НА ИМОВИНИ
10ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
11ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ
12ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПЛОВИЛА
13ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ГРАЂАНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ
14ОСИГУРАЊЕ КРЕДИТА
15ОСИГУРАЊЕ ГАРАНЦИЈА
16ОСИГУРАЊЕ ОД РАЗЛИЧИТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ГУБИТАКА
17ОСИГУРАЊЕ ТРОШКОВА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ
18ОСИГУРАЊЕ ПОМОЋИ

„МФ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука

Основни подаци

Број регистраРД-4
НазивОсигуравајуће друштво „МИКРОФИН ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука
АдресаАЛЕЈА СВЕТОГ САВЕ БР. 61 , Бања Лука
ЈИБ4402764240001
Матични број11031412
Број и датум рјешења Агенције05-493-5/07 од 03.12.2007. г.; 05-531-1/09 од 06.04.2009. г.; 05-501-1/22 од 17.06.2022. г.
Број и датум рјешења о упису у судски регистар071-0-Reg-09-001667 од 01.10.2009.
Телефон051/225-840; 225-850
Сајтwww.mikrofinosiguranje.com

Лица овлаштена за заступање

ФункцијаИме и презиме
ДиректорДаниел Драгутиновић

Управни одбор

ФункцијаИме и презиме
Предсједник Управног одораСандра Лоцо
Члан Управног одбораАлександар Кременовић
Члан Управног одбораМладен Боснић

Одбор за ревизију

ФункцијаИме и презиме
Предсједник Одбора за ревизијуЈелена Чекић
Члан Одбора за ревизијуБожана Лујиновић
Члан Одбора за ревизијуРеља Гроздић

Капитал

Износ основног капитала (у КМ)7.000.000,00

Овлаштени актуар и ревизор

ФункцијаИме и презиме
Ревизор„Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука
АктуарПРЕДРАГ КОВАЧЕВИЋ

Врсте осигурања

ШифраНазив
01ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДЕ
02ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
03ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО КОПНУ ОСИМ ШИНСКИХ ВОЗИЛА
04ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО ШИНАМА
05ОСИГУРАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА
06ОСИГУРАЊЕ ПЛОВИЛА
07ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ
08ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ПРИРОДНИХ СИЛА
09ОСИГУРАЊЕ ОД ОСТАЛИХ ШТЕТА НА ИМОВИНИ
10ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
11ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ
12ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПЛОВИЛА
13ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ГРАЂАНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ
14ОСИГУРАЊЕ КРЕДИТА
15ОСИГУРАЊЕ ГАРАНЦИЈА
16ОСИГУРАЊЕ ОД РАЗЛИЧИТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ГУБИТАКА
17ОСИГУРАЊЕ ТРОШКОВА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ
18ОСИГУРАЊЕ ПОМОЋИ

„ДРИНА ОСИГУРАЊЕ“ АД МИЛИЋИ

Основни подаци

Број регистраРД-5
НазивАкционарско друштво за осигурање „ДРИНА ОСИГУРАЊЕ“ Милићи
АдресаУлица 9. јануар бр 4 , Милићи
ЈИБ4400258470004
Матични број1877267
Број и датум рјешења Агенције05-132-4/07 од 13.12.2007.
Број и датум рјешења о упису у судски регистар089-0-REG-07-000 459 од 02.11.2007.
Телефон056/741-610; 741-611;741-612; 741-613
Сајтwww.drina-osiguranje.com

Лица овлаштена за заступање

ФункцијаИме и презиме
ДиректорВалентино Јанковић

Управни одбор

ФункцијаИме и презиме
Предсједник Управног одораРајко Дукић
Члан Управног одбораАлександар Дукић
Члан Управног одбораСтеван Радић

Одбор за ревизију

ФункцијаИме и презиме
Члан Одбора за ревизијуБојан Лаловић
Члан Одбора за ревизијуЈугослав Дукић
Члан Одбора за ревизијуДарко Гордић

Капитал

Износ основног капитала (у КМ)8.587.000,00

Овлаштени актуар и ревизор

ФункцијаИме и презиме
АктуарВАЊА ДРАГИЧЕВИЋ
РевизорMaриголд д.о.о. Бања Лука

Врсте осигурања

ШифраНазив
01ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДЕ
02ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
03ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО КОПНУ ОСИМ ШИНСКИХ ВОЗИЛА
04ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО ШИНАМА
05ОСИГУРАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА
06ОСИГУРАЊЕ ПЛОВИЛА
07ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ
08ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ПРИРОДНИХ СИЛА
09ОСИГУРАЊЕ ОД ОСТАЛИХ ШТЕТА НА ИМОВИНИ
10ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
11ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ
12ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПЛОВИЛА
13ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ГРАЂАНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ
14ОСИГУРАЊЕ КРЕДИТА
15ОСИГУРАЊЕ ГАРАНЦИЈА
16ОСИГУРАЊЕ ОД РАЗЛИЧИТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ГУБИТАКА
17ОСИГУРАЊЕ ТРОШКОВА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ
18ОСИГУРАЊЕ ПОМОЋИ

WIENER OSIGURANJE a.d.

Основни подаци

Број регистраРД-6
НазивWIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP a.d.
АдресаКнинска број 1А , Бања Лука
ЈИБ4400590750002
Матични број1755927
Број и датум рјешења Агенције05-119-4/07 од 27.09.2007.
Број и датум рјешења о упису у судски регистар089-0-REG-07-000 392 од 19.10.2007.
Телефон051/931-100
Е-поштаinfo@wiener.ba
Сајтwww.wiener.ba

Лица овлаштена за заступање

ФункцијаИме и презиме
ДиректорБорислав Додер

Управни одбор

ФункцијаИме и презиме
Предсједник Управног одораGabor Lehel
Члан Управног одбораClaudia Ungar-Huber
Члан Управног одбораHarald Londer
Члан Управног одбораАмир Софтић
Члан Управног одбораБорислав Додер
Члан Управног одбораДалиборка Дедић
Члан Управног одбораПредраг Манојловић
Члан Управног одбораСлавко Митровић

Одбор за ревизију

ФункцијаИме и презиме
Члан Одбора за ревизијуViktor Naumcheski
Члан Одбора за ревизијуНина Прерадовић
Члан Одбора за ревизијуСамир Омерхоџић

Капитал

Износ основног капитала (у КМ)13.043.400,00

Овлаштени актуар и ревизор

ФункцијаИме и презиме
Ревизор„БДО“ д.о.о. Бања Лука
АктуарМИРЕЛА МИТРАШЕВИЋ

Врсте осигурања

ШифраНазив
01ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДЕ
02ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
03ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО КОПНУ ОСИМ ШИНСКИХ ВОЗИЛА
04ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО ШИНАМА
05ОСИГУРАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА
06ОСИГУРАЊЕ ПЛОВИЛА
07ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ
07ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ
08ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ПРИРОДНИХ СИЛА
09ОСИГУРАЊЕ ОД ОСТАЛИХ ШТЕТА НА ИМОВИНИ
10ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
11ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ
12ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПЛОВИЛА
13ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ГРАЂАНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ
14ОСИГУРАЊЕ КРЕДИТА
15ОСИГУРАЊЕ ГАРАНЦИЈА
16ОСИГУРАЊЕ ОД РАЗЛИЧИТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ГУБИТАКА
17ОСИГУРАЊЕ ТРОШКОВА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ
18ОСИГУРАЊЕ ПОМОЋИ
19ОСИГУРАЊЕ ЖИВОТА

ТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ, ад

Основни подаци

Број регистраРД-8
НазивТРИГЛАВ ОСИГУРАЊЕ, акционарско друштво
АдресаПрвог крајишког корпуса 29 , Бања Лука
ЈИБ4400883340003
Матични број1388380
Број и датум рјешења Агенције05-131-4/07 од 05.03.2008.
Број и датум рјешења о упису у судски регистар071-0-Reg-08-000540 од 28.03.2008.
Телефон051/215-262, 051/221-052
Е-поштаinfo@triglavrs.ba
Сајтwww.triglavrs.ba

Лица овлаштена за заступање

ФункцијаИме и презиме
ДиректорЈанез Рожмарин

Управни одбор

ФункцијаИме и презиме
Члан Управног одбораГрегор Раилић
Предсједник Управног одораМидхад Салчин
Члан Управног одбораЕмир Чаушевић

Одбор за ревизију

ФункцијаИме и презиме
Члан Одбора за ревизијуЈана Полда
Члан Одбора за ревизијуАмра Карасалиховић
Члан Одбора за ревизијуМиралем Авдаковић

Капитал

Износ основног капитала (у КМ)9.334.000,00

Овлаштени актуар и ревизор

ФункцијаИме и презиме
Ревизор„DELOITTE“ д.о.о. Бања Лука
АктуарПРЕДРАГ КОВАЧЕВИЋ

Врсте осигурања

ШифраНазив
01ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДЕ
02ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
03ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО КОПНУ ОСИМ ШИНСКИХ ВОЗИЛА
04ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО ШИНАМА
05ОСИГУРАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА
06ОСИГУРАЊЕ ПЛОВИЛА
07ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ
08ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ПРИРОДНИХ СИЛА
09ОСИГУРАЊЕ ОД ОСТАЛИХ ШТЕТА НА ИМОВИНИ
10ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
11ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ
12ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПЛОВИЛА
13ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ГРАЂАНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ
14ОСИГУРАЊЕ КРЕДИТА
15ОСИГУРАЊЕ ГАРАНЦИЈА
16ОСИГУРАЊЕ ОД РАЗЛИЧИТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ГУБИТАКА
17ОСИГУРАЊЕ ТРОШКОВА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ
18ОСИГУРАЊЕ ПОМОЋИ

„ОСИГУРАЊЕ АУРА“ АД Бања Лука

Основни подаци

Број регистраРД-9
НазивАкционарско друштво за осигурање „ОСИГУРАЊЕ АУРА“ Бања Лука
АдресаВељка Млађеновића 7д , Бања Лука
ЈИБ4402741620001
Матични број11029388
Број и датум рјешења Агенције05-242-1/07 од 31.10.2007. год; 05-502-1/15 од 28.09.2015.год; 05-502-1/23 од 25.04.2023. год;
Број и датум рјешења о упису у судски регистар071-0-REG-07-002637 од 14.11.2007.
Телефон051/456-680, 490-490, 490-843, 490-495, 490-840
Е-поштаauraos@teol.net
Сајтwww.auraosiguranje.com

Лица овлаштена за заступање

ФункцијаИме и презиме
ДиректорРаденко Вујић

Управни одбор

ФункцијаИме и презиме
Предсједник Управног одораРаденко Вујић
Члан Управног одбораМилан Михајило
Члан Управног одбораНикола Војводић

Одбор за ревизију

ФункцијаИме и презиме
Члан Одбора за ревизијуВладимир Станимировић
Члан Одбора за ревизијуНенад Сладојевић
Члан Одбора за ревизијуСиниша Ђукић

Капитал

Износ основног капитала (у КМ)7.250.000,00

Овлаштени актуар и ревизор

ФункцијаИме и презиме
АктуарБОЖАНА БОЈИЋ
Ревизор„Контал“ д.о.о. Бања Лука

Врсте осигурања

ШифраНазив
01ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДЕ
02ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
03ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО КОПНУ ОСИМ ШИНСКИХ ВОЗИЛА
04ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО ШИНАМА
05ОСИГУРАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА
06ОСИГУРАЊЕ ПЛОВИЛА
07ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ
08ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ПРИРОДНИХ СИЛА
09ОСИГУРАЊЕ ОД ОСТАЛИХ ШТЕТА НА ИМОВИНИ
10ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
11ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ
12ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПЛОВИЛА
13ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ГРАЂАНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ
14ОСИГУРАЊЕ КРЕДИТА
15ОСИГУРАЊЕ ГАРАНЦИЈА
16ОСИГУРАЊЕ ОД РАЗЛИЧИТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ГУБИТАКА
17ОСИГУРАЊЕ ТРОШКОВА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ
18ОСИГУРАЊЕ ПОМОЋИ

„ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука

Основни подаци

Број регистраРД-10
НазивАкционарско друштво за осигурање „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ Бања Лука
АдресаВЕСЕЛИНА МАСЛЕШЕ БР. 28 , Бања Лука
ЈИБ4400960780003
Матични број1431471
Број и датум рјешења Агенције05-136-4/07 од 06.05.2008.
Број и датум рјешења о упису у судски регистар071-0-РЕГ-07-000629 од 20.04.2007.
Телефон051/246-106, 246-104
Е-поштаinfo@dunav.ba
Сајтwww.dunav.ba

Лица овлаштена за заступање

ФункцијаИме и презиме
ДиректорБојан Поповић

Управни одбор

ФункцијаИме и презиме
Предсједник Управног одораЗоран Суботић
Члан Управног одбораБојан Поповић
Члан Управног одбораДалибор Рачић
Члан Управног одбораИвана Соковић
Члан Управног одбораНебојша Аранђеловић
Члан Управног одбораНиколина Савић
Члан Управног одбораНикола Даниловић

Одбор за ревизију

ФункцијаИме и презиме
Члан Одбора за ревизијуВладимир Гајовић
Члан Одбора за ревизијуЗорица Кнежевић
Члан Одбора за ревизијуРадица Рубежић

Капитал

Износ основног капитала (у КМ)15.341.300,00

Овлаштени актуар и ревизор

ФункцијаИме и презиме
АктуарВЛАДИМИР НИКОЛИЋ
Ревизор„Grant Thornton“ д.о.о. Бања Лука

Врсте осигурања

ШифраНазив
01ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДЕ
02ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
03ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО КОПНУ ОСИМ ШИНСКИХ ВОЗИЛА
04ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО ШИНАМА
05ОСИГУРАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА
06ОСИГУРАЊЕ ПЛОВИЛА
07ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ
08ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ПРИРОДНИХ СИЛА
09ОСИГУРАЊЕ ОД ОСТАЛИХ ШТЕТА НА ИМОВИНИ
10ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
11ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ
12ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПЛОВИЛА
13ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ГРАЂАНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ
14ОСИГУРАЊЕ КРЕДИТА
15ОСИГУРАЊЕ ГАРАНЦИЈА
16ОСИГУРАЊЕ ОД РАЗЛИЧИТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ГУБИТАКА
17ОСИГУРАЊЕ ТРОШКОВА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ
18ОСИГУРАЊЕ ПОМОЋИ

„КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ“ А.Д. БАЊА ЛУКА

Основни подаци

Број регистраРД-11
Назив„КРАЈИНА ОСИГУРАЊЕ“ Акционарско друштво Бања Лука
АдресаБРАЋЕ ПАНТИЋА БР. 2 , Бања Лука
ЈИБ4400957640004
Матични број1494678
Број и датум рјешења Агенције05-121-7/07 од 08.12.2008.
Број и датум рјешења о упису у судски регистар071-0-Reg-08-000777 од 15.04.2008.
Телефон051/228-820;228-822
Е-поштаkros@inecco.net
Сајтwww.krajinaosiguranje.ba

Лица овлаштена за заступање

ФункцијаИме и презиме
ДиректорМиле Јањић

Управни одбор

ФункцијаИме и презиме
Члан Управног одбораАлександра Димић
Члан Управног одбораДраган Тркуља
Члан Управног одбораКатарина Граховац

Одбор за ревизију

ФункцијаИме и презиме
Члан Одбора за ревизијуДејан Шкрбић
Члан Одбора за ревизијуЖарко Мионић
Члан Одбора за ревизијуНикола Кесић

Капитал

Износ основног капитала (у КМ)11.830.000,00

Овлаштени актуар и ревизор

ФункцијаИме и презиме
Ревизор„ЕФ РЕВИЗОР“ д.о.о. Бања Лука
АктуарДЕЈАН РАДМАНОВИЋ

Врсте осигурања

ШифраНазив
10ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
11ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ
12ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПЛОВИЛА
13ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ГРАЂАНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ
14ОСИГУРАЊЕ КРЕДИТА
15ОСИГУРАЊЕ ГАРАНЦИЈА

„ОСИГУРАЊЕ ГАРАНТ“ Д.Д. БРЧКО

Основни подаци

Број регистраРД-12
НазивДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ „ОСИГУРАЊЕ ГАРАНТ“ ДИОНИЧКО ДРУШТВО, БРЧКО
АдресаБањалучка бр.54 , Брчко
ЈИБ4600339940004
Матични број4600339940004
Број и датум рјешења Агенције05-501-1/13 од 28.10.2013.г; 05-501-1/18 од 21.05.2018.г; 05-501-3/18 од 15.10.2018. г.
Број и датум рјешења о упису у судски регистарРјешење Основног суда Брчко Дистрикта БиХ, број: 096-0-Reg-13-000890 од 07.11.2013.
Телефон049/204-111
Сајтosiguranjegarant.com

Лица овлаштена за заступање

ФункцијаИме и презиме
ДиректорГоран Радовић

Управни одбор

ФункцијаИме и презиме
Предсједник Управног одораГоран Радовић
Члан Управног одбораМирела Бркић
Члан Управног одбораСаша Спасојевић

Надзорни одбор

ФункцијаИме и презиме
Предсједник Надзорног одбораЖељко Вркачевић
Члан Надзорног одбораГоран Марковић
Члан Надзорног одбораДимитрије Мирчић

Капитал

Износ основног капитала (у КМ)7.000.000,00

Овлаштени актуар и ревизор

ФункцијаИме и презиме
РевизорПословни информатор – ревизија д.о.о. Пале
АктуарМИРЕЛА МИТРАШЕВИЋ

Врсте осигурања

ШифраНазив
01ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДЕ
02ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
03ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО КОПНУ ОСИМ ШИНСКИХ ВОЗИЛА
04ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО ШИНАМА
05ОСИГУРАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА
06ОСИГУРАЊЕ ПЛОВИЛА
07ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ
08ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ПРИРОДНИХ СИЛА
09ОСИГУРАЊЕ ОД ОСТАЛИХ ШТЕТА НА ИМОВИНИ
10ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
11ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ
12ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПЛОВИЛА
13ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ГРАЂАНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ
14ОСИГУРАЊЕ КРЕДИТА
15ОСИГУРАЊЕ ГАРАНЦИЈА
16ОСИГУРАЊЕ ОД РАЗЛИЧИТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ГУБИТАКА
17ОСИГУРАЊЕ ТРОШКОВА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ
18ОСИГУРАЊЕ ПОМОЋИ

„ЕУРОС ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бања Лука

Основни подаци

Број регистраРД-13
НазивАкционарско друштво за осигурање „ЕУРОС ОСИГУРАЊЕ“ Бања Лука
АдресаБулевар српске војске 7 , Бања Лука
ЈИБ4403974340005
Матични број11139388
Број и датум рјешења Агенције05-501-1/15 од 22.12.2015. године; 05-501-1-2/23 од 07.11.2023. године
Број и датум рјешења о упису у судски регистар057-0-Reg-15-002938 од 13.01.2016.
Телефон051/214-910
Сајтwww.eurososiguranje.com

Лица овлаштена за заступање

ФункцијаИме и презиме
ДиректорДушан Шљивар

Управни одбор

ФункцијаИме и презиме
Предсједник Управног одораСиниша Куртеш
Члан Управног одбораДејан Микеревић
Члан Управног одбораНемања Гојшина

Одбор за ревизију

ФункцијаИме и презиме
Члан Одбора за ревизијуСвјетлана Сабљић
Члан Одбора за ревизијуСаша Зубовић
Члан Одбора за ревизијуЈелена Пољашевић

Капитал

Износ основног капитала (у КМ)6.000.000,00

Овлаштени актуар и ревизор

ФункцијаИме и презиме
Ревизор„Ревизор“ д.о.о. Добој
АктуарПРЕДРАГ КОВАЧЕВИЋ

Врсте осигурања

ШифраНазив
01ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДЕ
02ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
03ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО КОПНУ ОСИМ ШИНСКИХ ВОЗИЛА
04ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО ШИНАМА
05ОСИГУРАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА
06ОСИГУРАЊЕ ПЛОВИЛА
07ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ
08ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ПРИРОДНИХ СИЛА
10ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
11ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ
12ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПЛОВИЛА
13ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ГРАЂАНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ
14ОСИГУРАЊЕ КРЕДИТА
15ОСИГУРАЊЕ ГАРАНЦИЈА
16ОСИГУРАЊЕ ОД РАЗЛИЧИТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ГУБИТАКА
18ОСИГУРАЊЕ ПОМОЋИ

„САС-СуперП ОСИГУРАЊЕ“ а.д. Бијељина

Основни подаци

Број регистраРД-14
НазивАкционарско друштво за осигурање „САС-СуперП ОСИГУРАЊЕ“ Бијељина
АдресаТрг Ђенерала Драже Михаиловића 12 , Бијељина
ЈИБ4404049960008
Матични број11146015
Број и датум рјешења Агенције4.05-501-1/16 oд 09.06.2016.
Број и датум рјешења о упису у судски регистар059-0-Reg-16-000 405 од 16.06.2016.
Телефон055 425 800
Сајтwww.ssposiguranje.com

Лица овлаштена за заступање

ФункцијаИме и презиме
ДиректорНикола Гаврић

Управни одбор

ФункцијаИме и презиме
Члан Управног одбораЉубиша Дикић
Члан Управног одбораМиодраг Стојановић
Члан Управног одбораРадмила Радмиловић

Одбор за ревизију

ФункцијаИме и презиме
Члан Одбора за ревизијуЉиљана Еркић
Члан Одбора за ревизијуСлавица Стојановић
Члан Одбора за ревизијуМаријана Обреновић

Капитал

Износ основног капитала (у КМ)4.420.000,00

Овлаштени актуар и ревизор

ФункцијаИме и презиме
АктуарНИКОЛА ЈЕФТИЋ
Ревизор„Revidere“ д.о.о.
АктуарНИКОЛА ЈЕФТИЋ

Врсте осигурања

ШифраНазив
10ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
11ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ
12ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПЛОВИЛА

„PREMIUM OSIGURANJE“ а.д.

Основни подаци

Број регистраРД-15
НазивДруштво за осигурање „PREMIUM OSIGURANJE“ а.д.
АдресаУлица Младена Стојановића 111 , Бања Лука
ЈИБ4404327520006
Матични број11169465
Број и датум рјешења Агенције05-501-2/18 од 17.08.2018. год; 05-502-1/21од 08.09.2021. год; 05-502-2-4/23 од 08.12.2023. год.
Број и датум рјешења о упису у судски регистар057-0-Reg-18-001092 од 27.08.2018.
Телефон051/498-000

Лица овлаштена за заступање

ФункцијаИме и презиме
ДиректорБојан Буразор

Управни одбор

ФункцијаИме и презиме
Члан Управног одбораИгор Мишић
Члан Управног одбораМиодраг Чопрка
Члан Управног одбораСаша Вученовић

Одбор за ревизију

ФункцијаИме и презиме
Члан Одбора за ревизијуRadowan el Chabaan
Члан Одбора за ревизијуДалибор Томаш
Члан Одбора за ревизијуСлободан Лукић

Капитал

Износ основног капитала (у КМ)7.000.000,00

Овлаштени актуар и ревизор

ФункцијаИме и презиме
АктуарБОЈАН ЛАТИНОВИЋ
Ревизор„АДИТОН“ д.о.о. Бања Лука

Врсте осигурања

ШифраНазив
01ОСИГУРАЊЕ НЕЗГОДЕ
02ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
03ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО КОПНУ ОСИМ ШИНСКИХ ВОЗИЛА
04ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА КОЈА СЕ КРЕЋУ ПО ШИНАМА
05ОСИГУРАЊЕ ВАЗДУХОПЛОВА
06ОСИГУРАЊЕ ПЛОВИЛА
07ОСИГУРАЊЕ РОБЕ У ПРЕВОЗУ
08ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ ОД ПОЖАРА И ПРИРОДНИХ СИЛА
09ОСИГУРАЊЕ ОД ОСТАЛИХ ШТЕТА НА ИМОВИНИ
10ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА
11ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ВАЗДУХОПЛОВЕ
12ОСИГУРАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПЛОВИЛА
13ОСИГУРАЊЕ ОД ОПШТЕ ГРАЂАНСКЕ ОДГОВОРНОСТИ
14ОСИГУРАЊЕ КРЕДИТА
15ОСИГУРАЊЕ ГАРАНЦИЈА
16ОСИГУРАЊЕ ОД РАЗЛИЧИТИХ ФИНАНСИЈСКИХ ГУБИТАКА
17ОСИГУРАЊЕ ТРОШКОВА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ
18ОСИГУРАЊЕ ПОМОЋИ