Obavještenje o kandidatima koji ispunjavaju uslove za polaganje stručnih ispita za zastupnike i posrednike u osiguranju u redovnom ispitnom roku koji će se održati 08.06.2024. godine

, ,

Obavještenje o kandidatima koji ispunjavaju uslove za polaganje stručnih ispita za zastupnike i posrednike u osiguranju u redovnom ispitnom roku koji će se održati 08.06.2024. godine