Obavještenje o kandidatima koji ispunjavaju uslove za polaganje stručnog/ih ispita za zastupnike i posrednike u osiguranju u redovnom ispitnom roku koji će se održati 27.05.2023. godine

Obavještenje o kandidatima koji ispunjavaju uslove za polaganje stručnog/ih ispita za zastupnike i posrednike u osiguranju u redovnom ispitnom roku koji će se održati 27.05.2023. godine