Обавјештење о кандидатима који испуњавају услове за полагање стручног/их испита за заступнике и посреднике у осигурању у редовном испитном року који ће се одржати 27.05.2023. године

Обавјештење о кандидатима који испуњавају услове за полагање стручног/их испита за заступнике и посреднике у осигурању у редовном испитном року који ће се одржати 27.05.2023. године